Diergeneeskunde trapt lustrum af met aankomst Veterinair Vuur

Inga Wolframm en decaan Debbie Jaarsma met het Veterinair Vuur. Foto: DUB

Het had natuurlijk een groot feest moeten worden met vele gasten, maar zoals zovele feestjes wordt ook het lustrum van de faculteit Diergeneeskunde overschaduwd door corona. Toch maken de veterinairen er het beste van. De meeste feestelijke bijeenkomsten zijn uitgesteld naar komend voorjaar, maar vandaag 10 december, de dag dat Diergeneeskunde in 1821 werd opgericht, wilde de faculteit niet zomaar voorbij laten gaan.

De aftrap van het lustrum wordt gevierd met de terugkeer van het Veterinair Vuur. Op Werelddierendag 4 oktober begon de reis van de fakkel waar een lampje op een batterij het vuur moet voorstellen. Vicedecaan Merel Langelaar overhandigde de fakkel aan de eerste dierenarts van de tocht Martijntje van der Veer. Na een reis door het land gaf dierenarts Laura Oosterlo–van Hoof uit Amersfoort de fakkel na 61 dagen weer terug aan decaan Debbie Jaarsma. De laatste meters werden afgelegd in een paard en wagen.

Dierenartsen van dierenkliniek De Berg in Amersfoort overhandigden het Veterinair Vuur terug aan decaan Debbie Jaarsma.

Afgestudeerden
Het thema van het jubilieumjaar is ‘samen’ en daar paste de fakkeltocht goed bij, vertelt Inga Wolframm hoofd fondsenwerving en partnerschappen. “We wilden de saamhorigheid in de diergeneeskunde vieren, iets waarmee we de dierenartsen in heel Nederland met elkaar in verbinding konden brengen, en tegelijkertijd de studenten van nu kunnen laten kennismaken met de studenten van toen die nu werken in dierenartsenpraktijken.” Bovendien werd met de fakkeltocht ook geld opgehaald voor Vrienden Diergeneeskunde, het goede doel van de faculteit.

Voor de organisatie werd de hulp ingeroepen van studievereniging D.S.K. Preses Babeth van Loon: “Wij hebben allerlei praktijken benaderd met de vraag of ze wilden meedoen. Er hebben er zo’n 45 meegedaan. De dierenartsen moesten het vuur van de ene naar de andere praktijk brengen. Maar dat mocht alleen op ongemotoriseerde wijze en we hebben ze gevraagd om geld op te halen voor ons goed doel.”

Bierfiets
De dierenartsen en hun medewerkers bleken vindingrijk in het doorgeven van het vuur. “Op de bierfiets, via een estafette, te paard, met de hond, lopend”, zegt Babeth. “ Het was ook afhankelijk van de afstand. Sommige praktijken moesten 50 kilometer afleggen.” De praktijken haalden daarnaast geld op voor Vrienden Diergeneeskunde. “Sommigen hielden een bake sale, anderen organiseerden een sponsorloop of deden een donatie. ”

Bij bijna elke overdracht was een student aanwezig die een kijkje mocht nemen in de praktijk, zegt Babeth. “Sommige praktijken waren heel ver weg, aan de grens of diep in Friesland. Daar konden studenten niet altijd bij zijn.” Het Veterinair Vuur is bijna in alle provincies geweest. “Alleen niet in Flevoland. In totaal heeft de fakkel zo’n 1500 kilometers afgelegd.

Innovatief onderzoek
Wolframm is erg blij met de actie: “Er is bijna 17.000 euro opgehaald en dat is geweldig. De giften zijn van cliënten van de dierenpraktijken. Daarbij gaat het meestal om kleine bedragen van 5 of 10 euro. Al die donaties laten zien dat dierenartsen worden gewaardeerd, dat ze er zijn voor het dier en de eigenaar.” Om de feestvreugde te vergroten heeft het faculteitsbestuur het bedrag aangevuld tot 20.000 euro. “Daarmee tonen ze hun waardering voor de inzet van alle deelnemers en de stuen van de dierenartsen. Het is de kers op de taart.”

Het ingezamelde geld wordt ingezet voor innovatieve projecten, zegt Wolframm. “Met dit mooie bedrag kunnen we straks onderzoekspilots mogelijk maken, waarvan de resultaten zullen leiden tot een grotere onderzoeksaanvraag. Nieuw onderzoek is ook in de diergeneeskunde erg belangrijk om ervoor te zorgen dat ziektes nog beter kunnen worden behandeld.” Onderzoekers van de faculteit mogen binnenkort een voorstel indienen. Een commissie waarin ook een student en een arts uit de praktijk zit, wijzen uiteindelijk het geld toe.

De faculteit Diergeneeskunde heeft voor het lustrum een speciale website waarop verhalen van vroeger en nu worden gepubliceerd en waarop het lustrumprogramma staat.

Advertentie