Dit jaar slechts vier raadsverkiezingen

Alle studenten en medewerkers kunnen van 27 tot 31 mei elektronisch stemmen voor de Universiteitsraad. Per mail zal een link volgen. Ook voor de faculteitsraad van Diergeneeskunde en de Bèta's komen er verkiezingen, evenals voor de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst. Op 4 juni worden de uitslagen bekend gemaakt. 

Dit jaar zijn er vijf lijsten voor de Universiteitsraad. Nieuw is de tweede lijst voor de personeelsgeleding. Deze is van vakbond CNV. Lijst CNV Publieke Zaak heeft één kandidaat: Ria Kramer, die haar rentrée in de U-raad wil maken. Lijst Vlam heeft 13 verkiesbare kandidaten. In totaal moeten er dus twee namen afvallen voor de 12 beschikbare personeelszetels.

De studenten komen weer met drie lijsten met in totaal 75 kandidaten voor de 12 beschikbare zetels. De lijsten Vuur, PvdUS en Helder gaan actief campagne voeren. Voorzitter Fred Toppen van de U-raad vindt de verkiezingen een “mooi teken”. Kijk hier voor de kandidaten per lijst.

Voor de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst worden voor het eerst sinds 2005 weer verkiezingen gehouden. Dat is volgens Renée Peree, voorzitter van de raad, het resultaat van zeer actieve werving: “Ik heb heel veel aan PR voor de Dienstraad gedaan!” Er is dit jaar veel meer betrokkenheid. De lijsten werden al ingeleverd ruim voor de daarvoor gestelde termijn. Maar liefst 11 kandidaten hebben zich aangemeld, terwijl er maar 7 zetels te verdelen zijn. 

De Bèta-faculteit is één van de weinige raden waar altijd verkiezingen voor nodig zijn. Twee weken geleden werden de kandidaten bekend: er zijn meer dan voldoende aanmeldingen vanuit de studenten, die elk hun eigen departement zullen vertegenwoordigen. In totaal nemen 14 leden zitting in deze faculteitsraad. Het geheim van het succes? Mies van Steenbergen van de kiescommissie zegt dat medezeggenschap bij de Bèta’s een “traditie” heeft. Bovendien, zegt hij,  neemt de decaan de faculteitsraad serieus: ze krijgen dingen gedaan. “De macht van medezeggenschap heb ik uitgekleed zien worden, maar goeie raden zijn nog altijd heel waardevol. Ze halen de scherpe randjes van het beleid af. Daarom gelóóf ik in medezeggenschap”, zegt hij plechtig. De huidige Minister van Onderwijs Jet Bussemaker is het met hem eens.

Bij de faculteit Diergeneeskunde leeft de medezeggenschap wel, maar is de belangstelling voor een raadslidmaatschap niet heel groot. De benodigde tijdsinvestering en combinatie met het werk spelen hierbij een rol. “Het werven van voldoende studenten is dit jaar gelukt, maar helaas geen reservekandidaten”, aldus Tülây Arsav van de kiescommissie. “Bij medewerkers verliep de kandidaatstelling aanvankelijk moeizaam, maar dit is gelukkig goed gekomen. Sterker nog, voor beide kiesdistricten volgen echte verkiezingen!”

Voor de raden van Geesteswetenschappen, Diergeneeskunde, Sociale Wetenschappen geldt dat er een sollicitatieprocedure voorafgaat aan de kandidering. Hier worden door een aparte sollicitatiecommissie zeven kandidaten geselecteerd. Bij Geneeskunde, Rebo en Geowetenschappen zijn er geen verkiezingen dit jaar. Medezeggenschap leeft niet overal: bij de Rebo-faculteit komt het aantal lijsten niet uit boven één van de studenten, maar voor het personeel van het departement USE en Rechtsgeleerdheid zijn er wel verkiezingen.

Bij Geesteswetenschappen is het vier jaar geleden sinds de laatste verkiezingen. Ook dit jaar hoeft niet gestemd te worden. Over de grootte van de lijsten dit jaar bestond op dat moment nog geen duidelijkheid. Volgens Nelleke Bouma-Koers van het faculteitsbestuur “is er bij de studenten zeker geen gebrek aan animo, elk jaar zijn er evenveel kandidaten als plaatsen.”

De faculteit Sociale Wetenschappen heeft al een enige tijd geen verkiezingen gehouden, want er worden altijd 7 kandidaten geselecteerd uit de aanmeldingen. Er zijn 14 zetels te vergeven voor de FR van de FSW, dit betekent zeven zetels voor de studentgeleding en zeven voor de Personeelsgeleding. 

Bij Geowetenschappen worden “al 10 tot 12 jaar geen verkiezingen meer georganiseerd”, aldus Ria van der Linden van de facultaire kiescommissie. Met name medewerkers werven gaat moeizaam. Dit jaar is wel een nieuw promotieplan opgezet, weet Merlijn Bakker van het faculteitsbestuur. Waar in voorgaande jaren doorgaans alleen via nieuwsbrieven en de studieverenigingen van de faculteit werd geworven, wordt er nu ook gebruik gemaakt van posters, flyers en collegepraatjes. 

Ook Geneeskunde krijgt geen facultaire raadsverkiezingen. Maar dat is niet vanwege een te geringe animo. Studievereniging MFSU Sams houdt hier motivatiegesprekken met kandidaten en doet vervolgens de selectie. Het voordeel hiervan is dat degenen die door deze procedure zijn gekomen ook echt heel erg gemotiveerd zijn, zegt Henriëtte Emaar van de kiescommissie.

Voor de raad van het Facilitair Service Centrum dit jaar ook geen stemming. De laatste verkiezingen stammen uit 2011. Er zijn nog niet genoeg kandidaten gevonden. Voorzitter Jan Hunink verwacht desondanks dat de raad na de zomervakantie aan de slag kan gaan. Met publicaties, folders, potloden en brillendoekjes is geprobeerd de medewerkers over te halen om mee te doen. 

Op dit moment is het onduidelijk of er verkiezingen voor de Dienstraad van de Universiteitsbibliotheek zullen zijn, maar waarschijnlijk niet. Net als in de afgelopen drie jaar zou het kunnen dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal zetels: zeven. Het gebrek aan animo wijt Pieter Reeve van de Dienstraad aan het feit dat veel werknemers van de UB al eens in de raad hebben gezeten en "en het kost toch wat tijd."

Advertentie