Docenten protesteren in Utrecht tegen tijdelijke contracten

Vakbonden en actiegroepen verzetten zich al jaren – en steeds heviger – tegen de ‘flexcultuur’ aan de universiteiten. Veel docenten en postdocs moeten de tijdelijke contracten aan elkaar rijgen en daar hebben ze genoeg van.

De demonstranten overhandigden op het Utrechtse Domplein een symbolisch ‘tijdelijk contract’ aan VU-bestuurder Marcel Nollen, cao-onderhandelaar namens de universiteiten. Ook spraken ze hem in het Engels toe. “Als jullie ons blijven uitbuiten, dan zullen we ons verzetten”, zei bijvoorbeeld iemand van actiegroep 0.7.

De aanwezige docenten applaudisseerden en juichten. Er waren ook enkele hoogleraren bij, solidair met hun collega’s lager op de carrièreladder.

Mooie praatjes
Toen VU-bestuurder Nollen begripvolle woorden wilde spreken, werd hij een paar keer onderbroken door de demonstranten om hem heen. Ze kenden de mooie praatjes wel en wilden daden zien.

In de huidige cao, die op 1 april afliep, staan afspraken voor het terugdringen van tijdelijke contracten, maar die gelden alleen voor universitair docenten (UD’s), hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren. De overige docenten en onderzoekers vallen erbuiten.

Dat wekte vorig jaar wrevel in activistische kringen. Hoogleraren en UHD’s zijn bijna allemaal in vaste dienst en van de UD’s heeft 30 procent een tijdelijke aanstelling. Bij de docenten die alleen lesgeven is dat 60 procent en voor postdocs loopt het aandeel tijdelijke contracten zelfs tegen de 90 procent. We zijn ermee bezig, was het antwoord van de vakbonden.

Nakijkstaking
Maar het ligt niet allemaal aan de cao. Er zijn flinke verschillen tussen de universiteiten. Utrecht spant de kroon: daar heeft 90 procent van de overige docenten een tijdelijk contract. Aan de UvA Amsterdam is dat nog geen 50 procent. Uitgerekend aan de UvA is er sinds april een nakijkstaking gaande uit protest tegen de vele tijdelijke contracten.

In Utrecht onderhandelen vakbonden en universiteiten vandaag verder over de nieuwe cao. Naar verluidt hebben de universiteiten wel oog voor de looneis, maar zijn ze minder toeschietelijk op het punt van de tijdelijke contracten.

 

Advertentie