Veel claims voor schades aan kamers niet terecht of niet te bewijzen

Driekwart boetes van UCU-studenten kwijtgescholden

Twee studenten op het UCU-complex
Twee studenten op het UCU-complex. Foto DUB

UCU-studenten waren in verzet gekomen tegen de kosten die zij moesten betalen nadat zij vorig jaar juli hun kamer hadden verlaten. Die kosten zouden verrekend worden met de borg die de studenten hadden betaald.

De 720 UCU-studenten gaan aan het einde van elk academisch jaar uit hun kamer. Na de zomer krijgen ze dan een andere kamer toegewezen. Voor de gemeubileerde kamers betalen ze huur en een borgsom.

Als er na vertrek gebreken aan de kamers, de gemeenschappelijke ruimtes of aan het meubilair zijn, dan worden de kosten daarvan door de eigenaar van het wooncomplex, Lekstede Wonen, in rekening gebracht bij UCU. Dat verrekent de claims op zijn beurt weer met de borg van de betrokken studenten.

Vorig jaar was de totale som aan schadeclaims ongeveer het dubbele van voorgaande jaren zonder dat daar een duidelijke reden voor was. In totaal ging het om 42.000 euro  Sommige studenten kregen een rekening van enkele honderden euro’s.

Studenten klaagden vervolgens dat posten in rekening waren gebracht die eigenlijk tot het regulier onderhoud van een huisbaas behoren. Ook zouden kosten verkeerd berekend zijn en zouden opgevoerde kosten voor reparaties en vervangingen veel hoger zijn dan ze in werkelijkheid waren.

Niet toe te schrijven aan studenten
In een brief aan de directie van UCU beschreven 195 studenten anoniem hun klachten. Ook uitten zij hun onvrede over de weinig transparante procedure waarbij de bewijslast vooral bij de student leek te liggen.

Het UCU betwist dat de gevolgde procedure niet door beugel kan, maar erkende dat een deel van de opgevoerde schadeposten waarschijnlijk niet toe te schrijven was aan de studenten.

De directie bood aan elke individuele klacht “welwillend” te onderzoeken. Een voorwaarde daarbij was dat studenten hun klachten zouden specificeren.

Niet moeilijk doen
Uiteindelijk vulden 160 studenten een klachtenformulier in. Zij maakten bezwaar tegen schadeclaims die samen optelden tot een bedrag van 33.500 euro. Het UCU besloot uiteindelijk daarvan driekwart kwijt te schelden.

Directeur Sjoerd Bosgra. “In een groot deel van de gevallen was het niet helemaal duidelijk of de student nu wel of niet verantwoordelijk gesteld kon worden voor de schade. Daar wilden we niet moeilijk over doen, ook omdat het allemaal wel heel lang gaat duren.”

Volgens de directeur zijn er ook situaties aan te wijzen waarbij het overduidelijk is dat kosten niet op de studenten verhaald had mogen worden. In de berekeningen van de kosten zouden bovendien ook fouten hebben gezeten.

Bosgra meldt dat het UCU en eigenaar Lekstede Wonen nog in gesprek zijn over deze constateringen en de financiële afhandeling daarvan.

Voor kosten moeten opdraaien
Volgens student Penelope van der Meer, een van de initiatiefnemers van de brief waarin studenten hun beklag deden, zijn veel studenten nu inderdaad tevreden over de afhandeling van hun klachten. “Al zijn er nog altijd studenten die vinden dat ze ten onrechte voor kosten moeten opdraaien.”

Volgens Penelope laat de nieuwe ontwikkeling zien dat collectieve actie van studenten succes kan hebben. “Toen studenten eerder individueel de situatie aan de kaart stelden, gebeurde er niets.”

Met een groep medestanders wil de student er nu voor zorgen dat een dergelijke situatie in de toekomst niet meer kan voorkomen. Ze heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken. “We hebben al een aantal productieve gesprekken gehad met de directie.”

Om meer duidelijkheid te geven over de procedure rond de schadeclaims wil het UCU de Campus Agreement aanpassen. Dat document ondertekenen studenten voordat zij hun intrek nemen in kamer op de international campus. Daarin wordt volgens UCU-directeur Bosgra straks ook opgenomen hoe studenten bezwaar kunnen maken tegen opgevoerde kosten.  Een dergelijke passage ontbreekt nu.

Advertentie