Vooral de vraag over de Berekuil

DUB's Utrecht quiz bleek best wel moeilijk

In het kader van Utrecht 900 kon een eigen Utrecht Quiz niet uitblijven, vond de redactie van DUB. De quiz die net voor de zomer werd gepubliceerd, bestond uit veertien vragen over de geschiedenis van de stad. Bij iedere vraag stond een hulplink.

Toch bleek dat niet genoeg om iedereen alle vragen goed te laten beantwoorden. Hoewel bij vrijwel alle vragen de meerderheid  het goede antwoord gaf, had over de hele linie bijna iedere deelnemer wel een vraag fout.

Zo niet Melissa Blom. De student Diergeneeskunde en student-assistent bij Biologie, had alle vragen goed. Zij mag op kosten van de gemeente Utrecht de Dom beklimmen.

De vraag die de meeste problemen opleverde, was de vraag over het ontstaan van de naam de Berekuil. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat over die oorsprong geen 100 procent duidelijkheid bestaat. Het bijzondere van de Berekuil is dat deze vorm van rotonde (met fietsers die onder de weg door fietsen) ook elders in Nederland de naam Berenkuil kregen. Maar de oorsprong van die naam is een beetje een mysterie.

Het is niet waarschijnlijk dat op deze plek beren werden vastgehouden of dat er ooit een berenparade richting de Biltstraat was. De site In de buurt verwijst naar een Volkskrant column van auteur Martin Bril die vermoedde dat de naam te maken zou hebben met het Engelse 49ste regiment verkenningstroepen, Polar Bears, die op 7 mei als de bevrijders van Utrecht over de Biltstraat de stad binnentrokken. Dit antwoord werd dan ook het meest gegeven. Dit is echter vreemd, omdat de rotonde al in 1944 is geopend en de Polar Bears pas in 1945 naar Utrecht kwamen. Het vermoedelijk goede antwoord vonden we in een boek over Utrecht. Daarin wordt gezegd dat de naam verwijst naar de nabijgelegen stadscamping. Dat blijft echter een vermoeden omdat de redactie geen uitsluitsel heeft kunnen vinden over de oprichtingsdatum van die camping. Dus helemaal zeker zijn de deskundigen niet.

Een andere lastige vraag ging over de panden die het Utrechtsch Studenten Corps eerder dit jaar aankocht als verenigingshuizen. De vraag was wie in het verleden in die  bijzondere panden aan de Maliebaan had gezeten.: De weerbaarheidsafdeling van de SS, een nachtopvang voor daklozen of een kinderopvang van het Leger des Heils? Dat alle drie de opties waar zijn, onderschrijft nog maar eens het bijzondere karakter van deze panden.

Afgelopen zomer speelde Holland Opera er de opera Divorce of Figaro en deze week viert  bierbrouwerij de Leckere er zijn 25-jarig bestaan. Maar welk bedrijf was ooit gevestigd in dit enorme Werkspoorcomplex? Je zou geneigd zijn te denken dat het een relatie zou hebben met de Nederlandse Spoorwegen, maar dat was niet zo. In het Werkspoor zat  de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, waar gewerkt werd aan   stalen bruggen, treinen, trams en spoorwagons. Het bedrijf leverde zelfs een bescheiden bijdrage aan de Nederlandse vliegtuigbouw.

Alle antwoorden

1-b, 2-c,3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-c, 8-a, 9-d, 10-a, 11-b, 12-c, 13-a,14-c.

Advertentie