Een circulair paviljoen voor duurzame hub en Botanische Tuinen

De entree van de Botanische Tuinen zou verplaatst moeten worden naar de Leuvenlaan, tegenover het Van Unnik. Foto DUB

In haar videoboodschap bij de opening van het facultair jaar, zei decaan Isabel Arends van de Bètafaculteit dat wanneer de corona-lockdown voorbij is, zij graag iedereen persoonlijk zou ontmoeten in het nieuwe paviljoen van de Botanische Tuinen. Die opmerking maakte nieuwsgierig en DUB ging op zoek naar de plannen voor een dergelijk gebouwtje en vond deze in het Strategisch Duurzaamheidsplan 2019 dat als ondertitel Ambities en doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen heeft. Daar staat op pagina 7 dat het paviljoen gepland staat voor 2025.

Het is een droom van de universiteit, zegt Paul Brandenburg van Vastgoed & Campus, om een volledig circulair gebouw neer te zetten. Het duurzame pand waarvan alle materialen herbruikbaar moeten zijn, moet dé ontmoetingsplek worden voor de duurzame hub van de Universiteit Utrecht en voor al wie duurzaamheid een warm hart toedraagt. “En dat betekent ook mensen van buiten de universiteit daar welkom zijn.” Tegelijk krijgt het ook een praktische functie als entreegebouw van de Botanische Tuinen.

Het gebouw heeft de werktitel Circulair Paviljoen gekregen en is niet alleen een project van Vastgoed & Campus, zegt Brandenburg. “We trekken samen op met het centrum voor Cultuur & Wetenschap, het programma Duurzaamheid, de Botanische Tuinen, de faculteit Geowetenschappen en het strategisch thema Pathways to sustainability.” Maar veel meer is er nog niet over te vertellen, zegt hij. “De plannen zijn zeer prematuur, we zijn aan het onderzoeken of en zo ja op welke manier we een dergelijk pand kunnen realiseren.”

Als het paviljoen er komt, wordt het gebouwd aan de Leuvenlaan, tegenover het Van Unnikgebouw, zegt Brandenburg. Dat sluit aan bij de plannen uit 2019 die verwoord staan in het ambitiedocument Utrecht Science Park 2030.

Het circulair paviljoen is overigens niet het eerste plan dat de Universiteit Utrecht heeft om de Botanische Tuinen van een nieuw entreegebouw te voorzien aan de Leuvenlaan. Maar in 2000 werd geopperd dat een dergelijk entreegebouw gecombineerd moest worden met een bruine kroeg. In dat jaar was het enige café op de campus - De Uithof-Inn - verdwenen en werd een kroeg gemist.
 

De huidige entree van de Botanische Tuinen aan de Budapestlaan.

 

 

 

Advertentie