Elf procent meer vooraanmeldingen bij universiteiten

Bachelorvoorlichtingsdag UU 2017, algemene presentatie rechtsgeleerdheid, foto DUB

Het hoger onderwijs lijkt zich te herstellen van het effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015. In de twee jaren daarvoor, toen de basisbeurs dreigde te worden afgeschaft, waren er relatief veel eerstejaars: een deel van hen nam bewust geen tussenjaar om de basisbeurs nog te kunnen meepikken.

Toen de beurs in 2015 daadwerkelijk werd afgeschaft, gingen er prompt minder studenten naar het hoger onderwijs. Gevreesd werd dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gevaar liep. In 2016 trok de instroom alweer enigszins aan en afgaande op de cijfers van de vooraanmeldingen dit jaar waarschijnlijk ook.

Bij de universiteiten hebben zich tot nog toe 8 procent meer Nederlandse studenten dan vorig jaar aangemeld (57.900) en 18 procent meer internationale studenten (23.900). In Utrecht is de stijging slechts 1 procent. Een opmerkelijke toename was er onder meer bij Kunstmatige Intelligentie (70 procent) en Geschiedenis (48 procent). Ook Geneeskunde (25 procent) en Biomedische Wetenschappen (26 procent) kregen meer aanmeldingen. In vergelijking met vorig jaar is er minder belangstelling voor onder meer Farmacie (19 procent), Informatiekunde (16 procent), Culturele Antropologie (17 procent), Aardwetenschappen (16 procent) en Rechten (12 procent). 

De hogescholen telden in de eerste meiweek 150.093 vooraanmeldingen bij hun bachelor- en associate degree-opleidingen. Dat zijn er 4,7 procent meer dan in dezelfde week in 2016 Vooral opleidingen in de taal en cultuur groeien in populariteit, met meer dan 8 procent.

Indicatie
Universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen benadrukken dat de cijfers slechts een indicatie geven van hoeveel jongeren er daadwerkelijk gaan studeren. Lang niet alle aanmelders verschijnen werkelijk aan de start. Sommigen zakken voor hun examen, anderen gaan bij nader inzien liever een jaar werken of reizen.

Sinds vier jaar moeten jongeren zich voor 1 mei aanmelden om mee te doen aan allerlei matchings- en studiekeuzeactiviteiten. Als ze te laat zijn, kunnen ze geweigerd worden. Het idee is dat jongeren nog eens goed nadenken of de opleiding van hun keuze werkelijk bij hen past. Dat moet studie-uitval tegengaan.

Wie een fixusopleiding wil doen zoals geneeskunde of fysiotherapie, moest zich al in januari aanmelden.

Advertentie