Engelstalige bacheloropleiding van twee faculteiten in de maak

De faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie en de faculteit Geesteswetenschappen willen samen een nieuwe Engelstalige bacheloropleiding aanbieden. Deze gaat Philosophy, Politics & Economics heten en zal jaarlijks maar 75 eerstejaars toelaten.

De bachelor Philosophy, Politics and Economics (PPE) combineert vakken van de opleidingen Filosofie, Geschiedenis, Economie en Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Volgens de faculteiten is er vraag naar een dergelijke brede opleiding in Nederland. Bovendien sluit de bachelor mooi aan bij het strategische onderzoeksthema Institutions for Open Societies én bij de wens van het universiteitsbestuur voor onderzoeksgedreven onderwijs.

Binnen de opleiding is er aandacht voor de onderlinge relaties van politieke en economische instituties waaronder ook instellingen uit de collectieve sector zoals instellingen voor onderwijs en gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Deze worden belicht van historisch, filosofisch, bestuurlijk en economisch perspectief.

De bachelor wordt selectief: slechts 75 studenten mogen er jaarlijks aan beginnen van wie tenminste 40 procent uit het buitenland moet komen. Deze eerstejaars moeten ‘ambitieus en intellectueel gedreven’ zijn, staat in de notitie over de nieuwe opleiding die naar de faculteitsraden is gegaan. Ook moeten zij een goede beheersing van de Engelse taal hebben.

De faculteiten hopen dat de opleiding op den duur een eigen pand in de binnenstad kan krijgen waar studenten, docenten en studievereniging samen in komen te zitten zodat een hechte community kan ontstaan. Hoewel de opleiding selectief en kleinschalig is, betalen de studenten het gewone collegegeld. Het onderwijsteam zal voor minimaal 70 procent bestaan uit nieuw aan te stellen docenten. Het kernteam bestaat onder andere uit gerennomeerde docenten van het onderzoeksthema Institutions.

Na de bachelor kunnen de studenten bij acht verschillende masteropleidingen in Utrecht terecht. De meest voor de hand liggende beroepen waarin deze studenten terecht kunnen komen, zijn politieke- en beleidsfuncties in publieke en maatschappelijke organisaties. Maar ook functies in de media en strategische functies in het bedrijfsleven behoren tot mogelijke professies. Hiervoor wordt gekeken naar de lijst alumni van de opleiding PPE in Oxford die als voorbeeld voor Utrecht dient. Onder de alumni bevinden zich vele bekende politici en journalisten. 

Meer opleidingen zoals PPE in Nederland
Niet alleen Utrecht wil een PPE-opleiding starten. De VU wil ook een dergelijke bachelor en Groningen onderzoekt de mogelijkheden voor een masteropleiding. De Universiteit van Amsterdam is vorig collegejaar (september 2014) gestart met een PPE-achtige opleiding genaamd Politics, Psychology, Law & Economics. Het eerste jaar startten 90 studenten aan deze eveneens Engelstalige opleiding. Dit collegejaar meldden zich ruim 800 studenten van wie 150 werden geselecteerd, zegt een woordvoerder van de UvA. De opleiding wil uitgroeien naar 200 eerstejaarsstudenten per jaar.

Utrecht zegt zich van Amsterdam te kunnen onderscheiden op vier punten: de combinatie aan vakken, een grotere integratie van disciplinaire kennis en methoden, het thema (politiek-economische instituties en hun onderlinge wisselwerking) en de samenwerking met maatschappelijke partners waardoor studenten al in een vroeg stadium in aanraking komen met kennis uit de praktijk.

De Engelstalige bachelor ligt ter certificering bij het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Daarna moet op landelijk niveau worden bekeken of de interfacultaire opleiding een gewenste toevoeging is voor het onderwijsaanbod in Nederland. Als de procedures vlot verlopen hopen de faculteiten de opleiding in september 2017 aan te bieden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat twee faculteiten van de UU samen een bacheloropleiding aanbieden. Op dit moment heeft de UU vijf Engelstalige bacheloropleidingen.

PPE Curriculum in overzicht:

Advertentie