Extra bezuiniging van 19,5 miljoen op hoger onderwijs

Creative commons: Pixabay

“Studenten worden opnieuw in de kou gezet door het kabinet”, zeggen studentenorganisaties ISO en LSVb in een gezamenlijk persbericht. “De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden nog verder opgeschroefd. Dat is volkomen onacceptabel. De student is beloofd dat er geïnvesteerd zou worden in onderwijs, en nu kiest het kabinet er weer voor om te bezuinigen. Het kabinet kiest ervoor om de generatie van de toekomst te verwaarlozen."

Ook universiteitenvereniging VSNU is boos: “De verdubbeling van de bezuinigingen is een klap in het gezicht van studenten en docenten”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg in een eerste reactie. "Nederland haalt bij lange na de Europese doelstelling niet om 3% van het bbp aan onderzoek en innovatie uit te geven. Er worden andere politieke keuzes gemaakt, terwijl ons land juist nu een flinke inhaalslag zou moeten maken als kennisland. In plaats daarvan wordt er extra bezuinigd."

Meer studenten oorzaak extra bezuinigingen
Met de nieuwe bezuiniging wil het ministerie een gat op de begroting dichten. Dat is onder andere ontstaan doordat er meer mensen gingen studeren. Het gat is weliswaar groter, maar er waren ook wat meevallers voor de overheid.

Het hoger onderwijs moest volgens eerdere plannen al 22 miljoen euro inleveren. Deze omstreden ‘doelmatigheidskorting’ loopt op tot bijna 44 miljoen euro vanaf 2021, plus nog eens 5,9 miljoen euro op onderzoek.

Dat terwijl het hoger onderwijs er eigenlijk meer dan 200 miljoen euro bij zou krijgen dankzij de opbrengsten van het nieuwe leenstelsel: in 2015 is de basisbeurs afgeschaft en daar zouden universiteiten en hogescholen nu de vruchten van plukken. Dat gebeurt ook wel, maar de nieuwe bezuinigingen gaan ervan af.

Vooruit halen opbrengst leenstelsel, doektje voor het bloeden
Universiteitenvereniging VSNU hoopt dat de overheid de opbrengst van het nieuwe leenstelsel naar voren haalt en nu alvast aan het hoger onderwijs uitgeeft. Dat zou immers geen extra geld kosten, maar wel alvast tot meer middelen voor universiteiten en hogescholen leiden.

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen noemt de extra korting op het hoger onderwijs, waarvan 8 miljoen voor het hbo, “onverwacht en onbegrijpelijk”. Des te meer is het noodzakelijk om de studievoorschotmiddelen naar voren te halen zoals ook de VSNU bepleit”, aldus De Graaf.

Maar studentenorganisatie ISO ziet dat niet zitten. Dat zou een doekje voor het bloeden zijn, vindt ISO-voorzitter Tom van den Brink. “Er moet gewoon meer geld voor het hoger onderwijs komen.”

Advertentie