Extra tram, minder auto’s en meer woningen in Utrecht Science Park

Foto: Wieneke van Koppen

Volgens de ingediende plannen komt er een openbaar vervoer-ring om de stad heen die het makkelijk moet maken te reizen tussen Leidsche Rijn, Lunetten en het Utrecht Science Park. Het idee is om het autoverkeer nog verder in te dammen door het USP autoluw te maken. Reizigers met de auto worden gestimuleerd hun auto aan de rand van de wijk neer te zetten en dan met de tram naar hun bestemming te gaan. Op dit moment is er al een P+R Utrecht Science Park langs de A28. Er liggen plannen om bij Olympos tijdelijk nog een extra garage neer te zetten.

Om het Utrecht Science Park autoluw te maken, is het plan een knip in het wegennet van De Uithof te maken. Dat betekent dat je niet van de ene naar de andere kant van het park kan rijden met de auto. Zo moet voorkomen worden dat het USP gebruikt wordt als route van bijvoorbeeld het stadion naar De Bilt of naar de A28.

Intercitystation Lunetten
Sowieso is het de bedoeling dat USP'ers met de fiets of met het openbaar vervoer komen. Hierbij is het niet meer nodig via Utrecht Centraal te reizen, maar zou je ook kunnen opstappen bij het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg.

De suggestie van een station in Lunetten is niet nieuw. In 1998 is in de Utrechtse gemeentepolitiek al uitgebreid gesproken over een station Koningsweg, zoals te lezen valt in de analyse die oud gemeenteraadslid Wolfgang Spier eerder maakte voor DUB. Op dit station komen de spoorlijnen naar het oosten (Arnhem) en het zuiden (Den Bosch) samen.

Wel nieuw is het idee om de sneltram richting Zeist door te trekken. Deze zou dan gaan tot een locatie nabij de A28 zodat automobilisten daar hun auto kunnen parkeren en met de tram naar het Utrecht Science Park verder kunnen reizen.

Afbeelding uit de flyer Metropoolregio.

Extra woningen
De gemeente wil ook een totaal van 60.000 woningen bouwen in de stad. Een deel van die woningen zou volgens de plannen ook in het Utrecht Science Park moeten komen. Er wordt alleen niet gezegd om wat voor woningen dit zal gaan. Tot nu toe is er alleen sprake geweest van uitbreiding van studentenwoningen of woningen voor bijvoorbeeld promovendi. De vraag is of de gemeente ook andere huizen wil bouwen in dit gebied. Daarvoor zou het bestemmingsplan veranderd moeten worden. Op dit moment werkt de gemeente aan een omgevingsvisie van het gebied die in het voorjaar in de raad komt.

Sneltram naar Amersfoort
Jan Henk van der Velden, directeur van stichting Utrecht Science Park is blij met de plannen. “Als bedrijven en instellingen van Utrecht Science Park,  Utrecht Science Park Bilthoven en Rijnsweerd en Kromhout hebben we de aanvraag van het Groeifonds vorige week nog ondersteund. We kunnen hiermee een enorme slag maken. Gezien de verwachte groei van studenten en medewerkers is de behoefte aan een sterker ov op termijn erg groot. En het is ook goed dat Utrecht Centraal Station ontlast gaat worden. Daar zit nu nog altijd een bottleneck.”

Het autoluw maken van het USP past ook in de plannen. “Voorwaarde is natuurlijk wel dat je goede voorzieningen hebt om te parkeren aan de rand van het park en dat mensen op een goede manier op de plek van bestemming kunnen aankomen. Er bestaan bijvoorbeeld plannen bij UMCU om een parkeerplek te maken bij de A28 en daar dan ook de ingang van het ziekenhuis te maken. Dat zou een hele goede manier zijn om verkeersoverlast tegen te gaan.”

Een nieuwe sneltram zou voor Van der Velden nog wel doorgetrokken mogen worden naar Amersfoort en hij hoopt dat ook de verbinding met het Science Park in Bilthoven verbeterd wordt.

Wat betreft de nieuwe woningen, denkt Van der Velden niet dat er in Utrecht Science Park een woonwijk zal verrijzen. “Wij hebben altijd gezegd dat er meer woningen kunnen komen, maar dat gerelateerd aan het Utrecht Science Park. Je kunt dan denken aan woningen voor studenten of voor promovendi. Dat zal onze insteek blijven bij de omgevingsvisie waar de gemeente nu aan werkt.”

Advertentie