Fusie Utrechtse milieuopleidingen moet leiden tot meer instroom

De bacheloropleidingen Milieu-maatschappijwetenschappen en Milieu–natuurwetenschappen trekken momenteel weinig studenten. Een nieuwe, gecombineerde opleiding moet daar verandering in aanbrengen.

Na jaren van tegenvallende instroomcijfers is besloten om de bacheloropleidingen Milieu-maatschappijwetenschappen en Milieu-natuurwetenschappen samen te voegen tot één milieuopleiding, Deze wordt mogelijk geheel Engelstalig.

Hoe trek je milieuminded studenten? Niet door het woordje milieu in je opleidingsnaam te verwerken, zo blijkt uit de instroomcijfers van de laatste jaren. Aan de bachelopleidingen Milieu-maatschappijwetenschappen en Milieu-natuurwetenschappen zijn dit studiejaar respectievelijk 36 en 21 nieuwe studenten begonnen. Aantallen die eigenlijk te laag zijn om het bestaan van twee aparte bacheloropleidingen te rechtvaardigen.

Dat moet anders, is recent besloten. Beide opleidingen worden samengevoegd tot één nieuwe studie. Bovendien krijgt de opleiding een nieuwe naam (werktitel: Sustainability Sciences) en is er de wens om het onderwijs in de toekomst volledig Engelstalig te geven.

De huidige naamgeving van de opleidingen zou sommige studenten afstoten, zo blijkt uit een doelgroepanalyse. "Potentiële studenten voelen zich niet langer aangesproken door het woord 'milieu'. Dat woord heeft in hun ogen een oubollige smaak", zegt Piet Hoekstra, vicedecaan van de faculteit Geowetenschappen, in een toelichting.

Met een Engelstalige opleidingsnaam en Engelstalig onderwijs wil de universiteit zich op duurzaamheidsterrein internationaal sterker profileren en manifesteren, legt Hoekstra uit. "Het thema Sustainability is een dermate belangrijk voor de UU in het algemeen en Geowetenschappen in het bijzonder dat het ook een internationale uitstraling zou moeten hebben."

De nieuwe opleiding krijgt een gecombineerd gamma- en bètaprofiel. Zowel duurzaamheidsbeleid als de exacte kant van duurzaamheidsvraagstukken komen aan bod in de studie. Nu zijn de gamma's (Milieu-maatschappijwetenschappen) en de bèta's (Milieu-natuurwetenschappen) nog verdeeld over twee opleidingen. Voor de huidige studenten komt een overgangsregeling.

Vanwege de bètavakken worden de instroomeisen voor de opleiding verzwaard. Alleen scholieren met een technisch vakkenprofiel worden toegelaten. Wordt de instroom daar niet nog lager van? Hoekstra: "Dat is een risico dat we moeten nemen. Maar ik denk dat het nieuwe geïntegreerde studie-aanbod aantrekkelijker zal zijn voor de huidige generatie studiekiezers en dat de opleiding in staat moet zijn om een nieuwe doelgroep aan te boren."

De nieuwe opleiding zou aanvankelijk in het studiejaar 2015-2016 van start gaan, maar dat wordt waarschijnlijk een jaartje later. Reden: een "administratieve hiccup" bij het accrediteren van die opleiding, zo werd onlangs in de medezeggenschapsraad van de faculteit Geowetenschappen medegedeeld.

Advertentie