'Geef wetenschappers UMC Utrecht stemrecht bij verkiezing U-raad'

Eind april konden de UU'ers stemmen voor de U-raad. Docenten en promovendi van het UMC Utrecht waren niet stemgerechtigd.

De U-raad wil dat docenten en onderzoekers van het UMC Utrecht in het vervolg mogen stemmen bij de U-raadsverkiezingen. UMC-medewerkers kunnen dat nu niet, omdat ze niet in dienst van de UU zijn.

Moet UMC-personeel ook kunnen stemmen op de U-raad? Die vraag ligt sinds deze week op het bureau van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

De huidige regel is: alleen studenten en personeel in UU-loondienst mogen stemmen en zich verkiesbaar stellen voor de Universiteitsraad. Docenten en onderzoekers van het UMC Utrecht vallen daarbuiten: zij staan op de loonlijst van het ziekenhuis.

Op die regel heeft de U-raad nu kritiek. In een brief aan het CvB schrijft de raad dat er een “ongelijkheid” is tussen de faculteit Geneeskunde en de andere faculteiten. Door het ontbrekende kiesrecht zou het “perspectief van de medewerkers uit deze grote faculteit” minder vertegenwoordigd zijn binnen de centrale medezeggenschap.

UMC Utrecht-promovendus Remco Molenhuis heeft de brief ook ondertekend. Hij vindt het gek dat hij niet mag stemmen op de U-raad. "Besluiten van de UU hebben wel degelijk invloed op het onderwijs en onderzoek dat wij doen binnen het UMC Utrecht. Ik ben dan wel geen werknemer van de UU, ik promoveer wel in het Academiegebouw."

Docenten en onderzoekers kunnen al niet meer stemmen sinds 1999. In dat jaar gingen de medische faculteit van de UU, het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis op in het UMC Utrecht.

Molenhuis kwam er bij de afgelopen U-raadsverkiezingen bij toeval achter dat hij geen stemrecht heeft. "Een promovendus van een andere faculteit vroeg aan mij of ik al gestemd had. Dat bleek ik niet te kunnen. Ook andere UMCU-promovendi konden niet inloggen op de stemsite."

Michel de Bekker, sinds 1 maart voorzitter van het Centraal Stembureau, snapt de vraag om kiesrecht. "Het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de UU heeft immers ook een uitwerking binnen de muren van het UMC Utrecht.”

Kiesrecht geven aan alle wetenschappers in het UMCU wordt wel lastig, zegt De Bekker. "Maar liefst 4700 UMC-medewerkers hebben naast patiëntenzorg een onderwijs- of onderzoekstaak. Maar die taak is vaak heel klein. Als we alle 4700 stemrecht geven dan zijn de verhoudingen zoek. Dan heeft het UMC bijna evenveel stemmen als de UU. Dat is geen goede weerspiegeling van de verhoudingen."

In juni praten het CvB en de U-raad verder over de kwestie.

Advertentie