Geen lagere cijfers UU-studenten bij coronatentamens

Door de coronacrisis moeten universitaire opleidingen improviseren met online colleges en online tentamens. Studenten moeten zichzelf thuis motiveren om gedisciplineerd te blijven werken en maken hun tentamens vaak in hun eigen kamer. Heeft dit de tentamenresultaten negatief beïnvloed? Of is juist het omgekeerde aan de hand en hebben tentamens met het boek op schoot en mogelijk begripvolle en coulante nakijkers geleid tot veel hogere cijfers?

Van beide zaken lijkt geen sprake te zijn, afgaande op een universitaire rapportage. Daarin wordt een beeld geschetst van de behaalde tentamenresultaten van UU-studenten in blok 3, het eerste blok waarin online onderwijs werd gegeven.

Het gemiddelde tentamencijfer van Utrechtse studenten die in dat blok toetsen maakten, was een 7. Dat is ietsjes hoger dan in voorgaande jaren toen er van corona geen sprake was en tentamens gewoon op de universiteit werden gemaakt. Vorig jaar was het gemiddelde cijfer in hetzelfde blok een 6,9. 

Het is ook niet zo dat er meer uitschieters naar boven en naar beneden waren. Er zijn dit voorjaar alleen relatief net wat meer studenten die zevens, achten en negens scoorden en net iets minder studenten die een zes of lager haalden.

cijfers.jpg

Afbeelding Institutional Research UU

Ook het percentage studenten dat lager dan een 4 scoorde, nam af. In Utrecht is dat cijfer het minimum om in aanmerking te komen voor een herkansing. Dit voorjaar is 2 procent van de studenten er niet in geslaagd om aan die voorwaarde te voldoen. Vorig jaar lukte het 3 procent van de studenten niet om minimaal een 4 als beoordeling te krijgen.

Geen benadeling
De Utrechtse onderwijskundige Casper Hulshof is blij dat de andere wijze van tentamineren niet in het nadeel van studenten heeft uitgepakt. Volgens hem hebben docenten en studenten een grote omslag moeten maken, zeker waar kennistoetsen werden vervangen door openboektentamens die studenten thuis moesten maken. “Het is voor docenten nog best moeilijk om zo’n tentamen te construeren, want alles wat op te zoeken is, kun je al niet vragen. Je wilt geen opzoekvaardigheden testen.”

Ook de extra tijdsdruk die veel opleidingen introduceerden om onderling overleg via chatprogramma’s tussen studenten te voorkomen, kan volgens Hulshof een keerzijde hebben: “Daarmee benadeel je de rustige en wat langzamere lezer.”

Zijn eigen opleiding is mede daarom vrij coulant geweest, met gemiddeld behoorlijk hogere slagingspercentages als gevolg.

Minder studiepunten
Waar de tentamencijfers van studenten niet beïnvloed lijken te zijn door de coronacrisis, is dat wel het geval voor het aantal tentamens dat doorgang kon vinden. Dat lag een stuk lager dan vorig jaar. Veel tentamens werden uitgesteld. Mede hierdoor behaalden UU-studenten 11 procent minder studiepunten dan vorig jaar in blok 3.

Opmerkelijk in de universitaire rapportage is verder dat dit voorjaar minder studenten met hun studie stopten. In mei staakten 23 studenten zonder diploma hun studie, vorig jaar waren dat er 60.

Een reden voor studenten om hun studie te staken is vaak dat ze gaan reizen of andere dingen gaan doen. Dat was dit jaar door de coronacrisis vrij lastig. Bovendien kregen vertraagde masterstudenten te horen dat ze financieel gecompenseerd zullen worden volgend jaar. Van de 23 studenten die afgelopen mei stopten, gaven er 5 aan dat de coronacrisis daarvoor de directe aanleiding was.

Advertentie