Opleidingen kunnen tekst wel zelf uitbreiden

Geen UU-brede aanpassing plagiaatregels om ChatGPT

Student. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Hoe om te gaan met nieuwe technologieën die essays voor studenten kunnen schrijven en opdrachtvragen beantwoorden? Voor die vraag zien veel onderwijsinstellingen zich gesteld na de lancering van revolutionaire bots als ChatGPT.

Vorige maand liet het UU-bestuur weten in ieder geval de universitaire plagiaatregels uit te willen breiden met een zin over het gebruik van teksten die geproduceerd zijn door chatbots (zoals ChatGPT). Maar dat gaat toch niet gebeuren. De huidige formulering voorziet volgens het CvB al in een tekst die afdoende is. 

In die tekst staat: “Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van studenten waardoor er een onjuiste weergave is van hun eigen prestaties op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht, wat er toe kan leiden dat de examinator niet meer in staat is het kennen of kunnen van de studenten op een correcte en eerlijke wijze te beoordelen.”

Richtlijnen
Als een opleiding daar aanleiding toe ziet, kan deze formulering voor studenten van die opleiding wél worden uitgebreid. Opleidingen kunnen dan een voorbeeld toevoegen om te benadrukken dat ook het gebruik van chatbots als ChatGPT zonder toestemming vooraf als fraude of plagiaat wordt aangemeld.

De faculteit Geesteswetenschappen stuurde eind vorige maand  twee mails naar studenten waarin staat  dat haar opleidingen het OER inderdaad aanpassen. De faculteit zegt te werken aan nadere richtlijnen voor docenten en studenten. Tot die er zijn kunnen docenten die vermoeden dat voor een paper of andere toets ChatGPT is gebruikt, een student uitnodigen om een mondelinge toelichting te geven en zo toetsen of de student de tekst zelf heeft geschreven of niet.

Toetsen anders ontwerpen
Op intranet publiceerden experts en onderwijswetenschappers van de afdeling Onderwijsadvies & Training van de faculteit Sociale Wetenschappen vorige week meerdere tips voor docenten die zich afvragen hoe ze nog effectief kunnen toetsen. Het gebruik van ChatGPT is immers nauwelijks te controleren.

De belangrijkste raad aan docenten is om toetsen zo te ontwerpen dat het gebruik van ChatGPT ofwel bijdraagt aan de leerdoelen ofwel niet mogelijk of nuttig is. Docenten krijgen daarnaast de tip om boven tentamens, cursushandleidingen en collegeslides aan te geven dat studenten hun eigen werk moeten inleveren en welke hulpmiddelen wel en welke niet gebruikt mogen worden. Ook zouden docenten hun studenten moeten vertellen waarom het belangrijk is dat ze bepaalde vaardigheden aanleren, en wat ze missen als ze blind varen op ChatGPT.

Advertentie