Gemeente Utrecht gaat toeslag studenten met beperking evalueren

Studenten met een beperking die niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, kunnen sinds januari 2015 bij de gemeente aankloppen voor een studietoeslag. Op die manier hoeven zij zich niet dieper in de schulden te steken dan andere studenten. Die financiële tegemoetkoming is echter niet in elke stad gelijk. Onderzoek van RTL Nieuws onder 45 gemeentes liet grote verschillen zien. Waar je in Wageningen bijvoorbeeld 381 euro in de maand krijgt, is dat in Haarlem 29,75 euro.

De gemeente Utrecht eindigde in de lijst op de 24ste plek met een maandbedrag van 100 euro. Een bedrag dat ook de gemeentes op plaats 25 t/m 35 uitkeerden. Een vergelijking tussen de veertien universiteitssteden liet echter zien dat Utrecht het één na laagste bedrag uitkeerde; alleen in Enschede was de toelage lager (70,83 euro). In andere universiteitssteden waren de toelages een vele malen hoger: Amsterdam  (348,98 euro), Maastricht (348 euro), Groningen (305 euro), Eindhoven (300 euro), Rotterdam (183,33 euro) en Nijmegen (150 euro).

"Tegemoetkoming niet goed doordacht"
Dat was een reden voor Groenlinks-raadslid Tara Scally om eind september vragen te stellen over de onderbouwing van die 100 euro. In de schriftelijke beantwoording (pdf) die zij dinsdag van de gemeente ontving, wordt aangegeven dat dit bedrag eind 2014 is vastgesteld toen nog niet bekend was hoeveel studenten gebruik zouden maken van de regeling. Om die reden is er gekozen om in de gemeenteraad een bedrag van 100 euro voor te stellen. “In navolging van de gemeentes Rotterdam en Den Haag”, antwoordt het college van Burgemeester & Wethouders.

“Opvallend”, reageert Scally, “de antwoorden van het college maken duidelijk dat de tegemoetkoming voor studenten met een beperking niet goed doordacht is. Ik betwijfel of dit bedrag genoeg is om een verschil te maken. Je koopt er net twee studieboeken voor. Vergeleken met Amsterdam, waar de tegemoetkoming 349 euro is, loopt Utrecht flink achter."

Het college geeft naar aanleiding van de vragen aan de regeling opnieuw te bekijken en komt hier bij de Voorjaarsnota 2018 op terug. “Terecht lijkt mij", aldus Scally. "Ik hoop dat belangenorganisaties als Solgu en Iederin daar nauw bij betrokken worden zodat tot een goed onderbouwd bedrag gekomen kan worden.”

28 studenten voldoen aan strikte crtiria 
Uit de antwoorden van het college B&W blijkt verder dat sinds de studietoeslag is ingevoerd het aantal studenten dat er gebruik van maakt is toegenomen. In het eerste collegejaar dat de toeslag beschikbaar was (2015 – 2016) ontvingen 3 studenten een toeslag. Vorig en dit collegejaar is dat opgelopen tot 28 studenten. Volgens de gemeente is dit minder dan drie jaar geleden verwacht werd bij invoering van de studietoeslag.

Voor een andere verklaring van dit lage cijfer verwijst de gemeente, met voortschrijdend inzicht, naar een kamerbrief uit 2016. Daarin wordt gesteld dat in de praktijk niet veel studenten in aanmerking komen voor de studietoeslag, omdat ze niet voldoen aan de criteria. Zo stelt de gemeente Utrecht bijvoorbeeld op haar website dat studenten “geen eigen vermogen” mogen hebben om in aanmerking te komen voor de studietoeslag. Scally vroeg zich eind september verbaasd af of studenten niets op hun bankrekening mogen hebben of rood moeten staan, alleen maar omdat ze beperkt zijn. Uit antwoorden van het college blijkt nu dat studenten maximaal 5.940 euro eigen vermogen mogen hebben en als gezin 11.880 euro.

Advertentie