Het Hijmans van den Berghgebouw, het onderwijsgebouw van het UMC Utrecht.

Geneeskunde heft faculteitsraad op en start met O&O-raad

Body: 

De faculteit Geneeskunde gaat de medezeggenschap anders organiseren. De faculteitsraad verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gremium: de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad). 

De faculteit Geneeskunde gaat de medezeggenschap anders organiseren. De faculteitsraad verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gremium: de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad). 

Faculteitsraad en het bestuur van het UMC Utrecht steggelen al jaren over de inrichting van de medezeggenschap. Maar daar is nu een einde aan gekomen. De faculteitsraad (acht studenten, acht medewerkers) heeft ingestemd met zijn eigen opheffing. Dat besluit wordt definitief als de minister later dit jaar groen licht geeft.

De studenten gaan in de nieuwe structuur hun eigen negenkoppige studentenraad vormen. Het academisch personeel zal plaatsnemen in de commissie Onderwijs- en Onderzoek van de ondernemingsraad van het academische ziekenhuis.  

Worden studenten en docenten dan uit elkaar gehaald? Nee, de formele medezeggenschap op onderwijs- en onderzoeksbeleid zal plaatsvinden in een nieuw gremium: de Onderwijs- en Onderzoeksraad. In die O&O-raad zitten de negen leden van de studentenraad en negen leden uit de ondernemingsraad (OR). Binnen die personeelsgeleding zitten vijf vaste OR-leden, en vier docenten die alleen aanschuiven in de commissie Onderwijs- en Onderzoek van de OR en in de O&O-raad. 

Het bestuur van het UMC Utrecht zit al jaren in de maag met de medezeggenschapsstructuur. Volgens de ziekenhuisbestuurders is er sprake van “dubbele medezeggenschap” omdat medewerkers zowel in de OR als de faculteitsraad zitting nemen. De nieuwe structuur betekent een sterkere overlap tussen OR en Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad). Dat past beter bij de nauwe verwevenheid van de drie kerntaken (onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg) van het UMC Utrecht, vindt het ziekenhuisbestuur.

De O&O-raad neemt een groot deel van bevoegdheden van de faculteitsraad over, zoals instemmingsrecht op onder meer wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Personeelszaken laat men aan de OR over. De nieuwe werkwijze en de taakverdeling worden na een jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast, is afgesproken.

De faculteitsraad was lang tegen het plan om de faculteitsraad op te heffen. Maar in de afgelopen jaren is er veel constructief overleg gevoerd, zegt een betrokkene. Daardoor zijn de partijen dichter bij elkaar gekomen. 

De nieuwe medezeggenschapsstructuur treedt in werking als onder meer de ondernemingsraad van het UMC Utrecht, de universiteitsraad van de UU en de minister toestemming geven. Naar verwachting gebeurt dat dit najaar.

Facebook Twitter Whatsapp Mail