Genomineerden studentenprijzen 2019: onderzoek en ondernemerschap

Alle genomineerden voor de studentenrpijzen, foto's Erik Kottier

Behalve de scripties van respectievelijk Laureanne Willems, Marcel Robeer en Laurie Treffers zijn ook de genomineerden bekend van de prijs ‘Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019’. Voor deze prijs strijden Dalal Ghanim, UtrechtIncStudent en platform Onbeperkt Studeren om de eer. De winnaars worden bekend gemaakt door de rector tijdens de opening van het academische jaar op 2 september 2019.

Maatschappelijk relevante studenten

Dalal Ghanim is genomineerd omdat zij volgens de jury een belangrijk rolmodel is. De bachelorstudent Farmacie zet zich in voor de mensenrechten en in het bijzonder voor die van vrouwen van de Yazidi’s in Irak. Een minderheidsgroep waartoe zij zelf ook behoort. Zij ontvluchtte haar land en in Nederland helpt ze andere vluchtelingen te integreren.Rick Bonants, Gerry Coen, Manon de Lijster, Dimitri Mousa en Martijn Wiarda van UtrechtIncStudents vielen het afgelopen jaar op omdat zij het ondernemerschap onder studenten stimuleren. De groep wil academische kennis omzetten in commerciële toepassingen. Platform Onbeperkt Studeren, dat al de diversiteitsprijs van de UU in de wacht sleepte, is genomineerd omdat deze studenten in korte tijd niet alleen de voorlichting aan toekomstige studenten met een beperking van de UU aanzienlijk hebben verbeterd, maar ook zorgen voor verbeteringen aan de UU voor deze groep studenten. De studenten die zijn genomineerd zijn onder meer Sophia bats, Macy Jane Bouwhuizen, Annemarijn Douwes-De Groot, Richard Horenberg, Eline Kruithof. Denise Langreder, Soete Meertens, Britt ten Bergen en nog een aantal anderen.

De masterproefLaureanne Willems verdiepte zich voor haar masterthesis voor de opleiding Comparative Literary Studies in drie autobiografieën van auteurs die ooit anorexia hebben gehad. Zij maakte een analyse over de wijze waarop deze auteurs in hun boek reageerden op de verschillende maatschappelijke discussies over de eetstoornis op medisch, academisch, maatschappelijk en cultureel niveau. Willems is nu docent Academische Vaardigheden aan de UU.Marcel Robeer van de master Business Informatics boog zich over de gevolgen van door computers genomen beslissingen. Vaak zijn deze niet te bevatten voor mensen. Hij heeft een methode ontwikkeld die mensen beter laat begrijpen waarom een computer een bepaalde beslissing heeft genomen. Hij toont in zijn scriptie aan dat zijn methode werkt. Robeer is nu promovendus bij zowel de UU als bij Politielab AI.Laurie Treffers verbleef voor de master Conflict Studies and Human Rights enige tijd op de Westelijke Jordaanoever om te bestuderen hoe vrouwen zich verzetten tegen de Israëlische bezetter. Zij toont aan hoe open en verborgen verzet samen kunnen gaan. Ook Treffers heeft al een baan. Zij is communicatiemedewerker bij onderzoeksfinancier NWO.

De studentprijzen zijn in 2007 in het leven geroepen en in 2008 zijn de eerste prijzen uitgereikt. De winnaars krijgen 1500 euro en een oorkonde van de universiteit. De prijzen zijn samen met alle andere erkenningen voor veelbelovende studenten inmiddels niet onomstreden meer. Het in het zonnetje zetten van buitengewone prestaties van studenten kan andere studenten juist meer stress bezorgen. 

Advertentie