Gratis online hulp en welzijnsweek in strijd tegen stress en depressie

Foto DUB

Alle studenten van de UU ontvangen in studiejaar 2019/2020 een link naar een online vragenlijst over psychische en mentale problemen. Wie deze invult, krijgt vervolgens feedback over zijn of haar geestelijke gesteldheid. Als daar aanleiding toe is, krijgt een student het advies om gratis een e-module te volgen, een studentenpsycholoog te raadplegen of andere acties te ondernemen.

Met de online psychologische hulp hoopt het universiteitsbestuur iets te doen aan de groeiende problematiek van stress, depressie en burn-outklachten bij studenten. Het aantal studenten dat een beroep doet op hulp vanuit de universiteit neemt toe, merkt het College van Bestuur.

De vraag naar begeleiding door studentenpsychologen stijgt en ook studieadviseurs hebben het druk. Verschillende faculteiten besloten onlangs extra studieadviseurs aan te stellen met het geld dat ze krijgen vanuit de studievoorschotmiddelen. Dat de reguliere GGZ-zorg door bezuinigingen steeds minder toegankelijk wordt, versterkt de druk op het universitaire systeem.

Caring Universities
De ondersteuning van studenten via internet was een van de aanbevelingen van de Taskforce Studentenwelzijn, bestaande uit studenten en docenten. Het universiteitsbestuur wilde graag dat studenten vooral zélf zouden aangeven waar zij behoefte aan hadden, nadat de U-raad vorig jaar aandrong op betere mentale ondersteuning van studenten. Het eindrapport van de taskforce werd deze week in de raad besproken.

Om studenten via het internet te kunnen helpen, sluit de UU zich aan bij het project Caring Universities. Dat internationale project van wereldgezondheidsorganisatie WHO wil studenten wereldwijd gratis online psychologische zorg aanbieden. Door problemen vroeg te signaleren moeten ernstigere zaken worden voorkomen. De universiteit zegt te kunnen verzekeren dat de privacy van studenten is gewaarborgd. De betrokkenheid van Harvard Medical School en andere internationale onderzoeksgroepen garandeert een evidence based aanpak.

In samenwerking met het Utrechtse departement Psychologie zullen bovendien een aantal e-modulen worden ontwikkeld voor Utrechtse studenten. Achter de schermen ontvangen studenten daarbij coaching van masterstudenten Klinische Psychologie. De modulen zullen zich niet richten op zware psychische klachten, daarvoor worden studenten doorverwezen naar specialisten. De VU werkt nu binnen Caring Universities bijvoorbeeld aan modules over slaap- en alcoholproblemen.

Via Caring Universities krijgt de universiteit de beschikking over data over de mentale problematiek onder Utrechtse studenten. Het project biedt bovendien de mogelijkheid om de Utrechtse situatie te vergelijken met die bij andere universiteiten, bijvoorbeeld bij de UvA, VU en de Universiteit Maastricht.

Wachttijden beperken
Daarnaast is het departement Psychologie betrokken bij een pilot waarbij internationale studenten van de Engelstalige master Klinische Psychologie in het kader van hun stage de studentenpsychologen gaan bijstaan. De masterstudenten helpen bij intake-gesprekken. 

Met deze maatregelen hoopt de UU de wachttijden voor de echte studentenpsychologen te beperken tot vier weken. Voorlopig wil de universiteit daarom nog geen beslissing nemen over het advies van de taskforce om de capaciteit van de studentenpsychologen uit te breiden. De vraag van de taskforce kwam bovendien deels voort uit zorgen over het welzijn van PhD’s; er werd een gecombineerde student/promovendi-psycholoog voorgesteld. Bij wijze van pilot gaat binnenkort wel al een PhD-psycholoog van start, zo besloot het UU-bestuur eerder.

Welzijnsweek
Behalve voor begeleiding en ondersteuning van studenten, vroeg de taskforce om aandacht voor bewustzijn en preventie. Daarom komt er een jaarlijkse welzijnsweek voor studenten. De eerste Wellbeing Week vindt plaats van 6 tot 10 mei. Volgende edities zullen steeds in de maand november plaatsvinden. De week richt zich op het belang van rust, gezond eten en bewegen, maar bijvoorbeeld ook op het maken van bewuste keuzes, de balans tussen inspanning en ontspanning en het vermijden van ongezonde stress.

Andere aanbevelingen van de taskforce betreffen onder meer het opzetten van een webpagina waarop alle relevante informatie voor het vermijden en te lijf gaan van mentale problemen onder studenten wordt verzameld. Ook moet er een socialmedia-campagne komen gericht op de bewustwording van studenten en docenten.

De taskforce hoopt tenslotte dat onderzoek, bijvoorbeeld op basis van data van het Caring Universities-project en van de Utrechtse studentenpsychologen zelf, leidt tot meer kennis over mentale gezondheidsproblemen van studenten en de oorzaken daarvan. Die kennis moet op termijn leiden tot nieuwe actiepunten en een verandering in de universitaire cultuur.

Het voorstel van de taskforce om een projectleider en een communicatiekracht aan te stellen, neemt het universiteitsbestuur niet over. De activiteiten moeten vooral door de bestaande universitaire onderdelen worden opgezet en uitgevoerd. Voor het plan wil de UU de komende vier jaar nu in totaal zo’n 320.000 euro uittrekken.

Advertentie