Groei UU zet door: minder eerstejaars bachelors, maar meer masterstudenten

UIT 2021, foto DUB

Er startten afgelopen september 7 procent minder bachelorstudenten in Utrecht dan in het recordjaar 2020-2021. Toen begonnen 8243 studenten in Utrecht met een studie, afgelopen september waren dat er 7631. 

Dat de UU dit jaar niet zo hard groeide als sommige andere universiteiten was al bekend, maar in een overzicht (met Solis-id, red.) dat naar de Universiteitsraad is gestuurd staan, nu alle cijfers op een rij.

Sociale Wetenschappen is dit jaar de enige faculteit met meer bachelorinschrijvingen dan vorig jaar. Die zitten vooral bij de opleidingen Interdisciplinary Social Sciences en Pedagogische Wetenschappen. Bètawetenschappen en Geowetenschappen laten de sterkste afname zien (14 en 13 procent) na de explosieve groei van vorig jaar.instroomred.jpg

Aantal eerstejaars bachelorstudenten per universiteit 2015-2021. Bron: Studielink, peildatum 1 oktober. Grafiek uit nota.

Meer masterstudenten
Het aantal masterstudenten nam opnieuw flink toe. Dit collegejaar begonnen er 5883 studenten aan een masterstudie in Utrecht, 10 procent meer dan een jaar eerder.

Bij Sociale Wetenschappen is de stijging zelfs 30 procent, met name door de populariteit van klinische psychologie. Ook andere faculteiten zien een toename van het aantal masterstudenten, met uitzondering van Geesteswetenschappen dat stabiliseert.

De toename wordt deels verklaard door de groei van het aantal internationale studenten. Dat steeg met bijna een kwart tot een kleine vijfduizend. Nu heeft 13 procent van de Utrechtse studenten geen Nederlandse nationaliteit.

In totaal blijft het aantal studenten dat zich voor het eerst in Utrecht meldde voor een opleiding ongeveer gelijk. Er is sprake van een kleine afname van 14.267 naar 14.203 studenten.

Groei zet door
De grote toestroom van de afgelopen jaren stelt de universiteit voor grote uitdagingen, zo bleek onder meer uit een interview met DUB eind vorig jaar. Vooral het vinden van voldoende onderwijsruimte is een groot obstakel.

En die problemen zijn hiermee zeker niet van de baan. Door de aanwas van de afgelopen jaren schrijven voorlopig meer studenten zich jaarlijks in voor een volgend studiejaar dan er afstuderen. Ook komt er geen einde aan de stijging van het aantal internationale studenten, zo is de verwachting.

Dit jaar is het totaal aantal ingeschreven studenten 5 procent hoger dan in 2020-2021. Uit de nota blijkt dat aan de groei van het aantal studenten in Utrecht waarschijnlijk pas in 2030 een einde komt, al vlakt de toename langzaam af.

Advertentie