Grondlegger Taal- & Cultuurstudies Thijs Pollmann overleden

Thijs Pollmann in 1990. Foto Maarten Hartman / Ublad

Thijs Pollmann was de oervader van de opleiding Algemene Letteren die in 1984 van start ging en in 2000 werd omgedoopt tot Taal- & Cultuurstudies. In de studie kregen studenten vanaf het begin grote vrijheid om hun eigen vakken te kiezen. Daarna konden ze dan een gedegen keuze maken voor een specialisatie.

Met een dergelijk ‘convergent’ onderwijsmodel hoopte Pollmann de noodlijdende letterenopleidingen aantrekkelijker te maken voor studenten. In 2004 toen hij afscheid nam van de universiteit zei Pollmann tegen het toenmalige Ublad dat het initiatief vooral voortkwam uit zijn zorgen over de arbeidsmarktpositie van letterenstudenten.

Met het alsmaar benadrukken van het belang van hun eigen disciplines had de universiteit “zich buiten de maatschappelijke werkelijkheid geplaatst” vond hij. “Werkgevers en veel studenten keerden zich af van de letterenfaculteiten die slechts opleidden tot leraar of onderzoeker.”

In zijn oratie ‘De Letteren en het werk’ wees Pollmann in 1990 op het belang van een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. In de studie Algemene Letteren was een stage en een buitenlandverblijf verplicht.

Waardering na kritiek
De introductie van het nieuwe onderwijsconcept werd Pollmann door velen niet in dank afgenomen. Binnen en buiten de universiteit werd hij verantwoordelijk gehouden voor “een cafetaria-model waarbij studenten her en der wat kunnen snacken”, zo schreef het U-blad in 2004. Maar Pollmann was ervan overtuigd dat je studenten de regie over hun eigen studie kon geven.

Het lukte hem ook sympathisanten te vinden, bij de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke medewerkers. In later jaren groeide bovendien de waardering, vooral ook toen bleek dat de nieuwe opleiding behoorlijk wat studenten trok. Veel vakken konden behouden blijven doordat studenten Algemene Letteren aanschoven.

De insteek van Pollmann wordt nu ook vaak gezien als een eerste stap naar een interdisciplinaire aanpak in het onderwijs. Zo was hij ook de voorzitter van de commissie die de opleiding Liberal Arts & Sciences ontwierp. Die opleiding waarbij studenten zich universiteitsbreed konden oriënteren ging in 2004 van start.

Pollmann was overigens een hartstochtelijk verdediger van het belang van het onderzoek in de Geesteswetenschappen. In zijn ‘de Letteren als wetenschappen’ betoogde hij dat de veronderstelde kloof tussen de ‘beschrijvende’ alfa- en gammawetenschappen en de ‘verklarende’ bètawetenschappen niet bestaat. Beide zoeken naar ‘de waarheid’. Letterenonderzoekers zouden daarom hun minderwaardigheidscomplex van zich af moeten schudden, zei hij in 2000 in een interview met het Ublad.

Thijs Pollmann werd 82 jaar.

Advertentie