Hervatting werk en studie op locatie UU nu te vinden in routekaart

De botanische tuinen gaan op 1 juli weer open voor publiek, foto Pieter van Dorp van Vliet / beeldbank UU

De Universiteit Utrecht heeft een routekaart online geplaatst waarop staat wat er allemaal weer mogelijk is van het ‘ouderwetse’ werken en studeren. De agenda begint op 18 mei, de dag dat de universiteit voorzichtig de deuren openzette. Vanaf vandaag kan het veldwerk weer worden hervat en “op zeer korte termijn” wordt het aantal studieplekken in de bibliotheken uitgebreid,  zo meldt het College van Bestuur in de corona-update van 18 juni. De studenten die er mogen zitten, moeten - net als de studenten die er vanaf deze week welkom zijn -  hiertoe een verzoek indienen bij hun studieadviseur. Het gaat om studenten die thuis niet aan studeren toekomen.

Op de routekaart staat ook wat er vanaf 1 juli weer kan en wat de plannen zijn voor augustus. Natuurlijk met het voorbehoud dat wanneer het coronavirus weer meer slachtoffers maakt, alles zo weer anders kan zijn. De routekaart wordt aangevuld zodra er weer meer nieuwe initiatieven te melden zijn.

Promoveren in Academiegebouw
Vanaf 1 juli mogen promovendi hun proefschrift weer live verdedigen in het Academiegebouw. Het aantal bezoekers is nog wel beperkt en veel promoties zullen een hybridevorm hebben wat betekent dat sommige opponenten nog thuis achter de webcam zitten. Alle promoties kunnen nog steeds via een livestream worden gevolgd.

Op de eerste dag van de volgende maand hoopt het College van Bestuur dat ook de onderzoekers die met proefpersonen werken, weer aan de slag mogen. Op dit moment worden de plannen die de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen hebben opgesteld voor veilig werken, getoetst. Worden de plannen goedgekeurd, dan mogen ook deze wetenschappers het lab weer in.

Meer werkplekken en vergaderen op locatie, ook voor studentenorganisaties
Meldde het bestuur vorige week dat een beperkt aantal werknemers op een flexplek kan komen werken, na deze maand gaan steeds meer gebouwen open waardoor werknemers op kantoor kunnen werken en vergaderen. Een gebouw kan volgens de richtlijnen van de RIVM maar voor maximaal 20 procent bezet worden; de norm is nog steeds dat er zoveel als mogelijk vanuit huis wordt gewerkt. University College Utrecht, de faculteiten, bibliotheken en de Universitaire Bestuursdienst bepalen wie mogen komen werken. Werknemers krijgen hierover bericht.

Ook studentenorganisaties mogen binnenkort weer vergaderen op een UU-locatie. Grote vergaderingen met veel leden zijn nog niet mogelijk maar bijvoorbeeld een bestuursvergadering wel. Op de site van Bestuurlijk Actief Utrecht is te zien met wie de organisaties contact op moeten nemen als ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

De Botanische Tuinen zijn deze maandag open gegaan voor campuskaarthouders van de UU, maar vanaf 1 juli mag iedereen weer de groene long van het science park in. Hiervoor moet wel worden gereserveerd.

Advertentie