Universiteit Utrecht bij elf van de achttien projecten betrokken

Het nationaal groeifonds verdeelt vier miljard aan maatschappelijke onderzoeksprojecten

groeifonds geld pixabay
Illustratie: Pixabay

Het Nationaal Groeifonds verdeelt 20 miljard euro in vijf jaar tijd. Het geld moet bijdragen aan ‘structurele en duurzame economische groei’ en is bestemd voor onderzoek, innovatie en scholing.

Vrijdag zijn de uitkomsten van de derde ronde bekendgemaakt. Er is 73,1 miljoen euro toegekend en nog eens 86,5 miljoen euro is ‘voorwaardelijk’ toegekend. Voor dat tweede bedrag moet het project zich eerst enigszins bewijzen. Tenslotte is er nog een derde categorie van projecten waarvoor geld is gereserveerd, maar nog wel aan gewerkt moet worden.

Toekenningen
Bij de 18 projecten is de Universiteit Utrecht er bij elf betrokken. Het gaat allemaal om samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Echte toekenningen zijn er voor een project over circulaire zonnepanelen ( 135 miljoen), verduurzaming van de staalindustrie (124 miljoen), de technologie van het opslaan van groene energie (118 miljoen) en de professionalisering van het leraarschap (73 miljoen).

Daarnaast zijn er vier projecten die voorwaardelijke financiering krijgen, zoals een project over hoe je meer mensen aan het werkt krijgt in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs, een project over regeneratieve landbouw en een project over de digitale transitie in de creatieve industrie.

 

Voor drie projecten is er vooralsnog alleen een bedrag gereserveerd. De projecten moeten nog nader uitgewerkt worden. Dat geldt voor het centrum voor proefdiervrij onderzoek in de biomedische sector, een deltaplan valorisatie en een project naar de invloed van microbiomen (bacteriën, schimmels en virussen) op de gezondheid van mens en dier.    

 

Een paar projecten heeft een deel van het budget definitief toegekend gekregen en voor een deel voorwaardelijk of dat er voor een deel geld is gereserveerd.

 

Rianne Letschert

Aan het hoofd van de commissie die de aanvragen moet beoordelen, staat Rianne Letschert, voorzitter van de Universiteit Maastricht. Voordat hij minister werd, was Robbert Dijkgraaf ook lid van de commissie. Hij trad terug toen hij minister werd.

 

Advertentie