Hiep hiep hoera: welke UU'ers vielen in februari in de prijzen

23 februari
Van de 35 Vici-beurzen die wetenschapsfinancier NWO toekende, sleepte UU'ers er zes in de wacht. Met de beurzen van 1,5 miljoen per stuk kunnen wetenschappers vijf jaar aan de slag. De UU'ers die een Vici-beurs ontvingen zijn: Douwe Hinsbergen (aardwetenschappen), Rosalie Iemhoff (filsofie & religiewetenschappen), Enrico Mastrobattista (farmaceutische wetenschappen), Ronald Pierik (biologie), Maarten Kole (biologie) en hoogleraar Serge Dumoulin (psychologie).
Promotor-van-het-jaar.jpg

Tijdens de PhD-dag van de Graduate School of Life Sciences zijn de prijzen voor promotor en copromotor van het jaar uitgereikt. De prijs is een tegenhanger van het jaarlijkse overzicht dat Erik Hardeman voor DUB maakt onder de naam Promotor van het Jaar. Daarin zet Hardeman ieder jaar op een rijtje welke hoogleraar de meeste promoties heeft begeleid. De organisatie van de PhD-dag wil echter aandacht voor kwaliteit van begeleiding in plaats van kwantiteit en geeft de prijs daarom op basis van interviews met promovendi over hun begeleiding.

Dit jaar werd Roos Masereeuw (Professor of Experimental Pharmacology) door de Graduate School of Life Sciences verkozen tot promotor van het jaar. De jury prees Masereeuw omdat haar promovendi altijd kunnen rekenen op haar "volledige support". "Ze voorziet haar onderzoekers niet alleen van geweldige ideeën en feedback, ze is ook oprecht begaan met het persoonlijke welzijn en de ontwikkeling van iedereen in haar lab. Ze helpt zelfs met praktische zaken als het nodig is. Of het nou om carpoolen, een bezichtiging van een huis of een slaapplaats gaat. Roos is bereid te helpen." 

Sytze de Roock (senior Postdoc, Pediatric Immunology) werd verkozen tot copromotor van het jaar. De Roock is volgens de jury onbaatzuchtig en integer in zijn onderzoek en in het begeleiden van zijn studenten. Daarbij heeft hij speciale aandacht voor de geestelijke gezondheid van de mensen die hij begeleid. Hij wordt geprezen vanwege het feit dat hij studenten herinnert om af en toe te ontspannen als hij opmerkt dat ze overwerkt of gestrest zijn. "Sytze zet zijn promovendi altijd op de eerste plaats en vertrouwt ze volledig. In de woorden van zijn studenten: 'Elk lab heeft een Sytze nodig'."

22 februari
Promovendus Daphina Misiedjan heeft de Agnites Vrolikprijs gewonnen. Deze nieuwe prijs van het Utrechts Universiteitsfonds wordt toegekend aan een talentvolle wetenschapper die onderzoek doet dat een bijdrage levert aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken. Het was voor het eerst dat de universiteit een dergelijke prijs toekent die er is gekomen dankzij een nalatenschap. Het onderzoek van Misiedjan ‘Towards a sustainable human right to water. Supporting vulnerable people and protecting water resources, with Surinam as a case study’, gaat over het belang van juridisch onderzoek naar duurzaam waterbeheer. De prijs betreft een geldbedrag van 25.000 euro en de Agnites Vrolikpenning.

Sarah van Rijn en Anneleen Spillebeen zijn geslaagd voor het examen European College of Veterinary Surgeons.  Zij mogen de titel ‘Europees specialist chirurgie gezelschapsdieren’ voeren.

20 februari
UU-docent en -onderzoeker Haza Rahim is door het Interstedelijk Studenten Overleg genomineerd als Docent van het Jaar. Ze is daarmee één van de vijf kanshebbers op een beurs van 25.000 euro en een trofee voor in de prijzenkast. Rahim won in 2016 de Docenttalentprijs binnen de UU. Op zaterdag 21 april zullen alle finalisten een college geven en wordt de winnaar gekozen. Vorig jaar won UU-docent Marc van Mil.

UUMUN-echt.jpg19 februari
Negen van de zeventien studenten van Utrecht University Model United Nations (UUMUN) zijn in de prijzen gevallen tijdens een conferentie in Harvard. De studenten deden daar mee aan een internationale wedstrijd waar studenten van 268 universiteiten uit 69 landen samenwerken, debatteren, lobbyen en onderhandelen over vraagstukken in de vorm van een Verenigde Naties-simulatie. De studenten die in de prijzen vielen zijn: Céline Abeln (bachelor Liberal Arts & Sciences en Rechten), Yared Stifanos (alumnus bachelor Bestuurs & Organisatiewetenschap), Fabio van Laar (bachelor Liberal Arts a& Sciences en Psychologie), Stacey Schotborgh (master Strafrecht), Olivier Croll (bachelor Rechten), Florence Haverhals (bachelor Rechten), Luuk van Selm (alumnus bachelor Economics & Business Economics), Roos van Swieten (master Sustainable Development) en Joost van Vugt (bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap).

De bachelor- en masteropleidingen van Algemene Sociale Wetenschappen zijn na de visitatie door de NVAO goedgekeurd. De opleidingen werden op vier standaarden beoordeeld. De beoogde eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving, de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties. De bacheloropleiding scoorde op alle onderdelen de hoogst haalbare kwalificatie ‘goed’. Ook over de masterprogramma’s was de commissie positief. Drie van de vier standaarden kregen een ‘goed’ toegekend, het onderdeel Gerealiseerde Eindkwalificaties ontving een ‘voldoende’. 

16 februari
Alumnus Yvonne Rouwhorst is de winnaar van de scriptieprijs van de Landelijke Studentenvakbond. Rouwhorst die een master Publiek Management aan de UU volgde, schreef haar scriptie over het selectieproces van enkele Nederlandse universiteiten.

15 februari
Maar liefst negen onderzoeksvoorstellen van Bèta-onderzoekers zijn de afgelopen maand gehonoreerd. Een Start-up Grant is toegekend aan Tzivya Zeev-Ben Mordehai (Scheikunde) en aan Thomas Grimm (Natuurkunde).
Kaisa Kajala en Scott Hayes (beiden Biologie) ontvingen een persoonlijke Marie Curie Grant. Toon de Kroon (Scheikunde) was succesvol in de Echo-ronde. Het onderzoek van Betrand Kleizen (Scheikunde) wordt gehonoreerd door Lift.
De onderzoeken van Baira Donoeva, Petra de Jongh en Peter Ngene (allen Scheikunde) zijn gehonoreerd door Materials for Sustainability. Bert Klein Gebbink (Scheikunde) is toegekend mee te doen aan het Samenwerking China Programma.

12 februari
Tijdens de WK-finale zaalhockey heeft het Nederlands team zilver gewonnen. In de finale tegen Duitsland speelden de drie Utrechtse studenten Alexandra Heerbaart (Economie), Kiki van Wijk (Rechten) en Marijn Veen (Psychologie). De studenten maken deel uit van de selectie van Marieke Dijkstra, UU-alumna Psychologie. Het Nederlands team verloor met 2-1 tegen gastland Duitsland die er dus met goud vandoor ging.

De bacheloropleiding en de eenjarige masters Psychologie kregen twee dagen lang de visitatiecommissie over de vloer. Zoals iedere vijf jaar zorgde ook deze visitatie voor een paar intensieve dagen, volgens de betrokkenen. Het visitatierapport laat nog even op zich wachten, de commissie bezoekt eerst nog andere psychologie-opleidingen. “Het is toch altijd spannend, zo’n beoordeling door vakgenoten”, vindt opleidingsmanager Erline Rood. “Een visitatie zet je even op scherp. Het is een mooie aanleiding om nog even wat op te zoeken of te controleren. In die zin is een visitatie een externe prikkel die ons helpt om de kwaliteit hoog te houden.”

1 februari
Er zijn vier nieuwe Teaching Fellows benoemd. Irma Meijerman (faculteit Bètawetenschappen), Veronique Schutjens (Geowetenschappen), Vincent Crone (Geesteswetenschappen) en Leoniek Wijngaards-de Meij (Sociale Wetenschappen) gaan een voortrekkersrol spelen in de verbetering van het academisch onderwijs. Aan het eind van de termijn worden deze Teaching Fellows, bij een positieve beoordeling, voorgedragen voor een hoogleraarschap met het accent op onderwijs.

Het College van Bestuur heeft scheikundige Celia Berkers benoemd tot hoogleraar Metabolomics bij de faculteiten Diergeneeskunde en Bètawetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de stofwisseling bij gezondheid en ziekte. Berkers’ leerstoel slaat een brug tussen fundamenteel onderzoek naar biochemische processen in cellen en het medisch-biologisch onderzoek. Daarnaast werkt ze voor zowel de faculteit Diergeneeskunde als Bètawetenschappen. "Deze leerstoel combineert voor mij het beste van twee werelden: de fundamentele technieken van het departement Scheikunde met het medisch-biologische onderzoek bij de faculteit Diergeneeskunde”, aldus Berkers op het intranet van de Universiteit Utrecht. Celia Berkers studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde cum laude haar masterdiploma.

De faculteit Diergeneeskunde is nog drie andere hoogleraren rijker sinds 1 februari. Femke Broere werd benoemd tot hoogleraar Translationele Immunologie bij de departementen Infectieziekten & Immunologie en Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Marianna Tryfonidou is benoemd tot hoogleraar Regeneratieve Orthopedie. Saskia Arndt is benoemd tot hoogleraar Diergedrag bij het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij.

Universitair hoofddocent Seline Trevisanut is per 1 februari benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ze krijgt de leerstoel Internationaal Recht & Duurzaamheid. Volgens haar zal deze leerstoel "een paar van de meest cruciale problemen van deze tijd" behandelen, valt op het intranet van de UU te lezen. "Uitdagingen zoals klimaatverandering of afnemende biodiversiteit kunnen alleen efficiënt worden aangepakt door internationale samenwerking en met behulp van internationaal recht", zegt Trevisanut daar.

Het College van Bestuur heeft Aukje Mantel-Teeuwisse benoemd tot hoogleraar Farmacie en International Gezondheidsbeleid aan de faculteit Bètawetenschappen. In het bijzonder richt Mante-Teeuwise zich op het gebruik van geneesmiddelen en de effecten van beleidsmaatregelen op de beschikbaarheid van deze middelen. Het onderzoek en onderwijs van de nieuwe hoogleraar is van belang voor de door de Verenigde Naties gestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ook werkt zij samen met nationale en internationale instituten, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Advertentie