Hoger onderwijs ongekend populair onder buitenlandse studenten

Foto: Pixabay

Het Nuffic bracht de toestroom van internationale studenten van dit studiejaar nader in kaart op basis van cijfers van DUO. Het bevestigt eerdere tellingen van universiteiten en het CBS nog maar eens: het Nederlandse hoger onderwijs is ongekend populair onder buitenlandse studenten.

Het aantal internationals nam dit studiejaar met 12 procent toe. Zo’n 115 duizend internationale studenten schreven zich in voor een complete studie in het Nederlandse hoger onderwijs. Het merendeel (72 procent) komt uit Europa.

Nieuwe top 3
Net als in voorgaande jaren is het Nederlandse hoger onderwijs het meest in trek bij Duitse studenten. Italië is opnieuw de nummer twee op de lijst van herkomstlanden en nieuw in de top drie is dit studiejaar Roemenië. Daarna volgen China en België.

De grootste procentuele groei is te zien bij Polen, Spanje, Roemenië, Frankrijk en Griekenland. Het aantal Europese studenten steeg met 14 procent terwijl het aantal internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) maar met 7,6 procent toenam.

Brexit
Studenten uit het Verenigd Koninkrijk kozen sinds de Brexit aanzienlijk minder vaak voor een opleiding in Nederland. Hun aantal nam dit studiejaar met 24,3 procent af, de grootste daling in de top 100 van herkomstlanden.

Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de Brexit in 2020. Dit is het eerste hele collegejaar dat de Britten niet meer bij de EER horen, waardoor ze het hoge instellingscollegegeld moeten betalen. Dat is vaak duizenden euro’s duurder dan het ‘gewone’ collegegeld.

Economische studies
In het hbo trekken opleidingen in het economische domein de meeste buitenlandse studenten. De studierichting taal en cultuur heeft met 35,6 procent het hoogste aandeel internationals. Bij de universiteiten spannen de opleidingen Liberal Arts and Sciences de kroon met 46,3 procent.

In absolute aantallen trekt de Universiteit van Amsterdam de meeste internationale studenten. Fontys is de enige hogeschool in deze top 10. Bij de Universiteit Maastricht is het aandeel internationale studenten het grootst: dat beslaat meer dan de helft van de studentenpopulatie (56,3 procent). Ook bij de Nederlandse kunstopleidingen zijn de internationals weer relatief goed vertegenwoordigd.

grafiekbuitenlandsestudenten.jpgPercentage buitenlandse studenten aan onderwijsinstelling. Bron: Nuffic.

Advertentie