Hoger onderwijs verdeeld over plannen minister

Hogescholen zijn nog steeds bezorgd over de toegankelijkheid van het hbo als de basisbeurs wordt afgeschaft. Universiteiten maken zich meer zorgen over hun dure promovendi.

De HBO-raad is “onverminderd” bezorgd dat het hoger beroepsonderwijs minder toegankelijk wordt voor een grote groep studenten als de basisbeurs wordt afgeschaft. Dat de aanvullende beurs voor studenten uit lage inkomensgroepen behouden blijft, stelt voorzitter Thom de Graaf amper gerust. “Die groep studenten raakt wel de basisbeurs kwijt. Dat is toch een halvering van hun budget.”

Universiteitenvereniging VSNU is in principe niet tegen een leenstelsel, maar eist wel van de minister dat de opbrengsten gebruikt worden voor investeringen in het hoger onderwijs. “Alleen onder die voorwaarde mag je van studenten deze investering vragen”.

De VSNU vindt het jammer dat de minister terug lijkt te komen op eerder gemaakte afspraken. De universiteiten hadden graag meer mogelijkheden gekregen voor selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie. Ook zijn ze teleurgesteld dat ze nog steeds geen promotiestudenten mogen aannemen. Dit stond wel in het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar de Raad van State had kritiek op de maatregel. 

Advertentie