Hogeschoolraad Utrecht bevriest reorganisatie

De medezeggenschap van de Hogeschool Utrecht blokkeert een grote reorganisatie omdat de medezeggenschap niet goed geregeld zou zijn. 

Het bestuur van de hogeschool wil meer “dwarsverbanden” tussen onderzoek en onderwijs, schrijft hogeschoolblad Trajectum op zijn website. “De verticale structuur” van de faculteiten staat dit in de weg, meent het college. Daarom wil het de faculteiten opheffen en die vervangen door 22 instituten met elk hun eigen medezeggenschapsraad.

Die zou bestaan uit drie studenten en drie medewerkers, die al half december verkozen moeten worden. Volgens de huidige medezeggenschap is dit veel te kort dag. Bovendien zou het aantal leden te laag zijn en moet de vergoeding die ze ontvangen omhoog.

Het college was al gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de eisen: de vergoedingen voor de nieuwe raadsleden worden de eerste drie maanden verdubbeld en er komt een mogelijkheid om een aspirant-lid aan de instituutsraad toe te voegen.

Maar dat is volgens de hogeschoolraad niet genoeg. Het college van bestuur acht de deadline van 1 januari “niet meer haalbaar” en beraadt zich over vervolgstappen. 

Advertentie