Ook andere universiteiten en hogescholen worstelen met handhaving rookverbod

Hoorzitting over UU-bezwaar tegen boetes overtreden rookverbod

Bord rookvrije generatie bij Casa Confetti, foto DUB
Foto DUB

De Universiteit Utrecht heeft van toezichthouder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 1800 euro aan boetes gekregen, omdat het rookverbod op het Utrecht Science Park niet werd gehandhaafd. Het verbod valt gewoon niet te handhaven, zegt de UU. Het terrein is groot en wordt ook nog eens doorsneden met stroken openbare ruimte, waar het verbod niet geldt. Er zouden honderden handhavers nodig zijn. De UU heeft de boetes aangevochten en maandag 4 maart volgt een hoorzitting hierover.

De universiteit en hogeschool van Amsterdam (UvA en HvA) zijn dit kalenderjaar gestopt met handhaven. Ze hebben enkele duizenden euro’s aan boetes gekregen, maar permanente handhaving zou 2 miljoen euro per jaar kosten. Dat is niet in verhouding, vinden ze. In plaats daarvan staan er nu ludieke verbodsborden op de campus.

Rookzones verwijderd
Per september 2020 is het rookverbod ingegaan. Binnen de gebouwen was het al veel langer verboden, maar sinds 2020 mogen rokers ook niet buiten staan. De asbakken en rookzones zijn verwijderd. 

Dat geeft soms problemen. In Wageningen spreken ze van een ‘peukenzee’, want rokers laten hun peuken slingeren of gooien die in de natuur. De universiteit houdt peukenopruimacties die niet nodig zouden zijn als iedereen zich aan het verbod zou houden.

Controles
Het is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die bij overtredingen boetes oplegt - niet aan de personen die een sigaret opsteken, maar aan de instellingen die het verbod moeten handhaven. “Wij controleren of de onderwijsinstellingen aan de regels voldoen, en de wet is nu eenmaal dat je niet mag roken op de campus”, zegt een woordvoerder. 

Volgens haar gaat het heus wel met enige nuance. Universiteiten en hogescholen hebben grote terreinen en er kan altijd iemand ergens uit het zicht een sigaret opsteken; daar kun je als instelling weinig aan doen. “Maar als er voor de deur mensen staan te roken en de beveiliging zegt er niets van, of docenten gaan er gewoon bij staan, dan is het een ander verhaal.” 

De NVWA vertelt niet hoeveel boetes er precies zijn uitgedeeld aan de instellingen en over de praktische bezwaren gaat de autoriteit niet. Daarvoor moeten we bij het ministerie van Volksgezondheid zijn.

Reactie
Volgens het ministerie is het heus wel mogelijk om het verbod te handhaven. “Er wordt echt niet van universiteiten en hogescholen verwacht dat ze 24/7 allerlei antirook-surveillanten hebben rondlopen”, zegt Ruben van Dorssen, woordvoerder van het ministerie. “Maar wel dat er voldoende wordt gedaan aan bijvoorbeeld borden, signalering, voorlichting en beleid. Ook moeten de instellingen rokers aanspreken waar dat nodig is. Dat blijven we verwachten.”

En dat is niet voor niets, stelt hij. “Het onderwijs moet een plek zijn voor inspiratie en groei; roken gaat daar erg slecht mee samen. De schade door roken en meeroken moet niet worden onderschat. Roken veroorzaakt nog altijd 20.000 doden per jaar.”

En de praktische bezwaren van de instellingen? “In de handhaving is er vanaf dag één altijd veel begrip voor geweest dat grote terreinen niet eenvoudig helemaal rookvrij te maken zijn”, stelt Van Dorssen. “Maar het rookverbod hoort ook bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de instellingen.” 

Rookvrije generatie
Het rookverbod wordt volgens hem steeds normaler. “De studenten van nu zijn bij hun vooropleiding ook gewend aan een rookvrij onderwijsterrein. De noodzaak om door te pakken met het rookvrij maken van schoolpleinen, onderwijsterreinen en andere omgevingen van jongeren is groot, zolang de impact van roken op onze volksgezondheid nog zo enorm is.”

Met het aangescherpte verbod wilde toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) het roken verder ontmoedigen. Veel jongeren steken op het schoolplein hun eerste sigaret op, was een van zijn overwegingen. De overheid streeft naar een ‘rookvrije generatie’ in 2040.

Tags: roken

Advertentie