Houding ten opzichte van international in huis lijkt te veranderen

Huisvesting internationale studenten in Utrecht. Bij wel of niet vermeld gaat het erom of ze in de advertentie aangeven of internationals welkom zijn. Infographic: Studenten van de minor Datavisualisatie & Infographics

Heb je liever alleen Nederlandse huisgenoten, of zijn internationals in jouw studentenhuis meer dan welkom? DUB en Trajectum, de nieuwssite van de Hogeschool Utrecht verspreidden eind oktober een enquête met deze vragen onder Nederlandse studenten in Utrecht om te kijken hoe welkom internationale studenten zijn. Studenten van de minor Datavisualisatie & Infographics stelden een vragenlijst samen, verzamelden de data en maakten er verschillende infographics van.

In totaal vulden zo’n 360 studenten de enquête in. Een opvallende meerderheid van 61 procent zegt dat internationals welkom zijn om te hospiteren. Als het aankomt op de keuze tijdens een hospiteeravond zal 55 procent de international niet uitsluiten. Dit staat in schril contrast met de hoeveelheid hospiteerberichten die bijna dagelijks op Facebook en andere media geplaatst worden waar in hoofdletters ‘NO INTERNATIONALS’ bij staat.

Volledige bachelor of master
De respondenten die positief staan tegenover een international als huisgenoot, hebben liever een student die een volledige bachelor of master volgt. Slechts 4 procent van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor een short stay student. Deze internationale studenten verblijven hooguit een semester in ons land om diverse vakken te volgen. Meerdere studenten die de enquête hebben ingevuld gaven aan dat dit type studenten te kort in Nederland blijft. Als ze eenmaal gewend zijn aan het huis en aan onze cultuur, gaan ze alweer naar huis, zeggen respondenten.

Opstelling veranderd na negatieve ervaring
De studenten die de enquête invulden, konden in een open veld een persoonlijk antwoord achterlaten over de reden waarom ze wel of niet willen samenwonen met internationale student(en). Een masterstudent die liever alleen met Nederlandse studenten samenwoont, verwoordt het gevoel van velen: “Tegen de tijd dat ze snappen hoe het er bij ons in huis aan toegaat, zijn ze alweer vertrokken.”

Maar dit is niet de enige reden, want ook de taal- en cultuurverschillen vormen in het huis van de student een barrière. “Hoewel ik Engels studeer, heb ik toch moeite met de communicatie. Al zouden we beiden nog zo goed Engels spreken, wil het niet altijd lukken elkaar te begrijpen.” Zijn ervaringen met verschillende tijdelijke internationals heeft deze student van mening doen veranderen. “Eerst leek het me leuk om van een andere cultuur te leren en om veel Engels te spreken. Dat laatste bleek nog vaak een obstakel. Daarnaast is zo’n buitenlandse student vaak te kort in Nederland, waardoor het moeilijk is om een band op te bouwen. Ik vind het zonde dat ik er zo over denk, want ik gun iedereen een woonplek. Maar wonen met een international kost veel energie.”

Opstelling veranderd na positieve ervaring
Een bachelorstudent aan de Hogeschool Utrecht, is ook van mening veranderd. Hij is juist positiever geworden over het hebben van een international als huisgenoot. “Sinds een paar maanden woont er een international bij ons in huis. We wonen er met veertien mensen. Tijdens de hospiteeravond zag ik het niet zitten om met een buitenlandse student samen te wonen. Mijn Engels is niet zo heel denderend en ik zag het niet zitten aldoor een andere taal te spreken thuis.”

Toen er tijdens hun hospiteeravond toch voor een international werd gekozen, voelde hij een taalbarrière. "Als ik haar in huis tegenkwam, begroetten we elkaar alleen. Dat vond ik zo jammer, dat ik een gesprekje begon. Zo kwam ik erachter dat ze best leuk is en dat het geen bal uitmaakt dat mijn Engels niet perfect is.” Hij weet nu dat het “prima” is om met een international in huis te wonen.

Ommekeer sinds 2017
In 2017 deed de ISHA, International Student Housing Assistance, ook onderzoek naar de woonwensen van internationale en Nederlandse studenten. Daaruit bleek dat ongeveer driekwart van de Nederlandse studenten liever niet met internationals samen wil wonen. Ook toen waren taal- en cultuurverschillen hier de voornaamste reden voor. Naar aanleiding van de enquête van DUB en Trajectum lijkt het tij dus gekeerd.

Het hogeschoolblad Trajectum maakte naar aanleiding van deze steekproef een video. Die kun je hieronder zien:

 

Advertentie