Hybride hospiteren kan vervelende vleeskeuring voorkomen

Veemarkt op het Vredenburg begin 20ste eeuw. Foto: 124994 / Utrechts Archief

Ongemakkelijk, vermoeiend en stressvol. Zo ervaren verreweg de meeste Utrechtse studenten het hospiteren in hun studiestad. Dat blijkt uit het rapport ‘Hospiteren in Utrecht’ van studentenunie Vidius.

Respondenten gingen in hun studietijd gemiddeld zo’n zeven keer op bezoek in een studentenhuis dat een kamer te vergeven had, al is er ook iemand die inmiddels 35 sessies achter de rug heeft. Bij de hospiteerbijeenkomsten waren er gemiddeld acht kandidaten aanwezig, maar zeventig kwam ook voor. Eén student maakte een hospiteerbijeenkomst bij een studentenvereniging mee die vijf uur duurde.

Drankcultuur
In het onderzoek waar 196 studenten en afgestudeerden aan deelnamen, vergelijken studenten de hospiteeravonden met een vleeskeuring. Ze hebben een sterke voorkeur voor een aanpak waarbij kandidaten niet in grote groepen worden uitgenodigd, maar alleen of in kleine groepjes van maximaal drie.

Ook hebben veel respondenten moeite met drankcultuur in veel huizen en vinden ze dat er meer aandacht moet zijn voor eerstejaars. Die wonen vaak nog bij hun ouders en zijn veel tijd en geld kwijt aan het op en neer reizen. Nog afgezien van het feit dat hospiteeravonden vaak laat beginnen.

“Minder zuipen en respect naar de persoon die komt hospiteren”, is het advies van een van de studenten die deelnam aan het onderzoek. “Als jij twee uur met de trein vanuit Groningen komt om te hospiteren en iedereen is lam, dan denk je ook van ‘is dit het?”

Volgens Vidius zou een online voorselectie van kandidaten een manier kunnen zijn om de grootschalige vleeskeuringen en het onnodig reizen te voorkomen. Verschillende respondenten kwamen zelf met deze suggestie toen zij gevraagd werden hoe het hospiteren verbeterd zou kunnen worden. “Zodat je niet drie uur moet reizen en je hele avond moet vrij plannen voor hospi waar de kans misschien 10 procent is dat je het wordt”, zegt een van hen.

Op hun gemak
De ervaringen met online hospiteren in het afgelopen jaar dragen bij aan het enthousiasme voor dat idee. Uit het Vidius-onderzoek blijkt dat de meeste studenten die in het afgelopen jaar te maken kregen met online hospiteren daar redelijk tevreden over zijn. Ze voelden zich vaak op hun gemak.

In meer dan de helft van de gevallen betrof het een virtuele ontmoeting tussen het huis en één kandidaat, in andere gevallen ging het vaak om een beperkt aantal kandidaten. Waar ‘fysieke’ hospiteerbijeenkomsten bovendien nog wel eens chaotisch kunnen verlopen was de communicatie nu vaak in orde en verliep het gesprek gestructureerd.

Toch willen huizen hun potentiële huisgenoot graag ook in levende lijve ontmoeten, kamerzoekers zelf vinden dat contact eveneens belangrijk. Een hybride hospiteervorm met een bijeenkomst in real life na een online kennismaking, zou daarom een uitkomst kunnen zijn, zo denkt Vidius.

Niet inclusief
Overigens pleitte het U-raadslid Stephan Verhulst deze week op DUB ervoor helemaal een streep te zetten door het hospiteersysteem. Volgens hem kiezen de meeste huizen onbewust voor een nieuwe huisgenoot die lijkt op de studenten die er al wonen. Dat is weinig inclusief, vindt hij.

Ook in het onderzoek van Vidius worden daar opmerkingen over gemaakt. Dan gaat het vooral over de weerstand van veel Utrechtse huizen tegen niet-Nederlands sprekende studenten. Vidius pleit in de conclusie van het rapport daarom voor een open houding ten opzichte van internationals.

Advertentie