Per 1 januari 2024

Hypotheekverstrekkers gaan meewegen wat studenten hebben afgelost

Te koop bord, foto DUB
Foto DUB

Een jaar geleden had minister De Jonge van Volkshuisvesting al aangekondigd en per 1 januari is het dan zover: “Extra aflossingen op de studielening worden beter meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek”, schrijft minister De Jonge op 1 november aan de Tweede Kamer. Banken mogen nu eigenlijk geen rekening houden met aflossingen, al deden ze dat in de praktijk soms wel.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de vraag of studenten hun studieschuld überhaupt wel moeten aanmelden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 was afgesproken dat dit niet verplicht werd. Een studielening was toch heel wat anders dan een lening voor een dure auto, en de leenangst van studenten moest niet nodeloos worden aangewakkerd. Ook de landelijke studentenorganisaties voelden niets voor verplichte registratie.

Maar de kritiek zwol aan. Was het wel in het belang van studenten dat ze hun studieschuld konden verzwijgen? Als ze daardoor hun maandelijkse aflossing niet kunnen betalen, zijn ze immers verder van huis. Onder meer de banken, het Nibud, de Autoriteit Financiële Markten en Vereniging Eigen Huis hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om dit te veranderen, maar ze kregen telkens nul op het rekest, totdat het huidige – nu demissionaire – kabinet aantrad.

De hypotheekverstrekkers zelf hebben intussen wel manieren gevonden om de studieschulden toch in te zien, bijvoorbeeld met een app waarmee ze bij DUO kunnen inloggen. Daar moeten oud-studenten dan wel toestemming voor geven.

Advertentie