IBB wordt mogelijk gesloopt voor nieuwbouw

Eén van de flats van studentencomplex aan de IBB-laan, foto DUB

In de beleidsplannen van de studentenhuisvester staat dat de woningvoorraad duurzamer gemaakt moet worden. In 2050 wil de SSH klimaatneutraal zijn. Om panden uit de jaren 60 zoals die aan de IBB-laan en jaren 70 zoals het Tuindorp-West complex in hun geheel energievriendelijker te maken. is een echte uitdaging, zegt Donninger die nu een half jaar directeur is van SSH. “We kunnen er al ons geld instoppen, maar dan nog hebben we geen woningen die aan de eisen van de tijd voldoen. Daarom is het idee om op den duur de IBB te slopen en te vervangen door nieuwbouw.” Daarmee kan een tweede ambitie worden gerealiseerd: het uitbreiden van het aantal kamers.

De IBB is het oudste studentencomplex in Utrecht en worden op dit moment opgeknapt. Ook in 2016 kregen de woningen nog een opknapbeurt. Berekend is dat de panden aan het einde van hun levensduur zijn in 2030. Maar het onderhoud dat tot die tijd op de planning staat, zorgt er niet voor dat het complex ook echt duurzaam zal worden. Het op termijn slopen en vervangen door nieuwbouw die ook nog eens voorziet in meer kamers, lijkt Donninger daarom een betere optie. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. “Op dit moment is de vraag naar kamers nog heel groot dus ga je niet zomaar eenheden weghalen. Daarnaast moet er alternatieve woonruimte zijn.” Dat zal dan ook in meerdere fasen en over een langere tijd gaan, denkt de directeur, want de grote uitdaging bij sloop van de IBB  is het herhuisvesting van de 1300 studenten die er wonen.

Slopen en herbouwen
Wellicht dat de oplevering van de tweede of derde ‘fase’ van nieuwe studentenwoningen op het voormalige KPN-terrein uitkomst biedt, denkt Donninger. Een deel van de IBB-studenten zou tegen die tijd wellicht naar de nieuwbouw kunnen verhuizen waarmee één van de IBB-panden leeg gespeeld kan worden en kan worden gesloopt. Vervolgens kan de volgende groep verhuizen naar de  IBB-nieuwbouw. Op deze wijze kunnen alle oude IBB-panden één voor één worden gesloopt en vervangen worden door duurzame nieuwbouw. De directeur benadrukt dat het om plannen gaat. “Voor we ook maar iets gaan doen, zullen we overleggen met onze huurders en huurdersorganisaties als Boks en het woonbestuur.”

Het verduurzamen van het Tuindorp West Complex is een heel ander verhaal. De flats aan de Van Lieflandlaan en Willem Schuylenburglaan zijn in 2017 uitgeroepen tot gemeentelijk monument. Slopen lijkt dus uit den boze. Isoleren aan de buitenkant is echter ook niet goed mogelijk, zegt Donninger. Doordat de meeste kamers klein zijn, is het aanbrengen van isolatie aan de binnenkant niet gewenst. De komende jaren zal de SSH hier op kleine schaal experimenteren met klimaatrenovatie van monumenten.

Lees meer over de plannen van studentenhuisvester SSH in het interview met Rob Donninger. ‘Mijn grootste ambitie is om sneller meer nieuwe kamers te realiseren’

Advertentie