Idee: studentenbesturen verhuizen van Pnyx naar Parnassos

Pnyx, het pand in de binnenstad waar nu 36 studentenbesturen zijn gehuisvest, foto DUB

Directeur Marieke van Merriënboer van cultuurcentrum Parnassos wil in de toekomst meer samenwerken met studenten en wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Zo wil zij het community-gevoel vergroten. Eén van haar voorstellen is om de studentenbesturen die Pnyx moeten verlaten, te huisvesten in Parnassos. Op dit moment is Parnassos al de thuisbasis van verschillende culturele studentenverenigingen en Van Merriënboer ziet vele mogelijkheden om door het huisvesten van de Pnyx-besturen de samenwerking met en tussen studenten te intensiveren.

Van Merriënboer zegt dit in een interview met DUB naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Parnassos. In het interview kijkt ze vooruit naar de toekomst van het cultuurcentrum.

Daan Warnas, voorzitter van de Pnyxcommissie, zegt dat alle studentenbesturen unaniem Parnassos verkiezen boven een verhuizing naar het Utrecht Science Park. De universiteit heeft voor de 36 besturen een pand aan het Princetonplein op het oog. Veertien besturen weigeren echter hiernaartoe te verhuizen. “Maar we zijn super enthousiast over Parnassos. Alles wat het pand in De Uithof níet heeft, heeft Parnassos wel. Het is toegankelijk voor mindervaliden, het zit op een zichtbare plaats en het is voor studenten een bekende locatie. Een groot pluspunt is bovendien dat er in Parnassos veel georganiseerd wordt voor en door studenten en het een bar heeft waar je elkaar kan ontmoeten. Voor ons zou het bovendien ook interessant zijn om met Parnassos samen te werken.”

De Pnyxcommissie die het voorstel van Van Merriënboer ook ter oren was gekomen, heeft inmiddels contact opgenomen met Parnassos en met de studentengeleding van de Universiteitsraad. Warnas is bezig met een brief voor het College van Bestuur om te pleiten voor een verhuizing naar Parnassos.

Voordat er in het pand van Parnassos plaats is voor de besturen van Pnyx, moet het universiteitsbestuur een alternatief zoeken voor de huisvesting van de internationale studenten die nu in het pand aan de Kruisstraat wonen. Zestig internationale studenten wonen er nu in dertig kamers; de studenten slapen met twee op één kamer. Van Merriënboer vraagt zich af of het mogelijk is om Pnyx te verbouwen tot wooncomplex voor internationals of te verkopen en met de opbrengst alternatieve woonruimte te creëren. Of dat ze misschien kunnen verhuizen naar De Uithof waar een nieuwe studentenflat wordt gebouwd.

Ook de studenten van de Universiteitsraad zijn inmiddels op de hoogte van het idee van Van Merriënboer. Zij vinden de alternatieve huisvesting die de besturen wordt geboden in De Uithof, op dit moment ondermaats. Studentraadslid Vincent de Haes: “Wij zouden het een positieve ontwikkeling vinden als de studentenbesturen van Pnyx kunnen verhuizen naar Parnassos. Ook wij zien de voordelen van een nauwere samenwerking. We zijn nu binnen de universiteit aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij vinden namelijk dat Pnyx alleen naar Parnassos kan, als dit niet ten koste gaat van het aantal kamers voor internationals. Daar moet dus een alternatief voor gezocht worden.”

Advertentie