Instroom UU lager dan andere universiteiten

Dit jaar begonnen 7 procent meer studenten aan een universitaire bacheloropleiding dan vorig jaar. In Utrecht is het aantal vwo’ers dat kwam studeren ongeveer hetzelfde gebleven en daalde het aantal studenten met een hbo-achtergrond.

De landelijke groei is flink. Vorig studiejaar verschenen er 28 duizend vwo’ers aan de start van de universitaire bacheloropleidingen, dit jaar waren het er ruim 31 duizend. Dat blijkt uit cijfers van de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten. Deze groei van 11 procent hing waarschijnlijk samen met de angst onder scholieren dat ze geen basisbeurs meer zouden krijgen als ze een jaar later begonnen. Minister Bussemaker wil de basisbeurs voor bachelorstudenten afschaffen, wat een studie voor uitwonende studenten bijna dertienduizend euro duurder maakt. Pas in juni, toen bijna iedereen zijn studiekeuze al had gemaakt, stelde de minister haar wetswijziging uit tot september 2015.

Voor de Universiteit Utrecht liggen de cijfers minder positief. In het totaal aantal daalt het aantal studenten. Dat komt vooral omdat de aantal hbo’ ers die een premaster volgen dit jaar niet meer meegeteld worden. Daarnaast is er in Utrecht geen groei van het aantal vwo’ ers. Dit komt omdat de UU voor het eerst werkte met matching en studenten zich alleen bij de UU al voor 1 mei moesten inschrijven. Ook het aantal internationale studenten daalde licht.  De universiteit heeft op dit moment ook niet het streven zoveel mogelijk studenten binnen te halen.

In totaal mochten de universiteiten in september meer dan 45 duizend nieuwe bachelorstudenten verwelkomen: zeven procent meer dan vorig jaar. Dat komt ook door de internationale studenten: hun aantal nam met vijf procent toe tot 5.379. De UvA is nu weer de grootste universiteit en steekt opnieuw de UU voorbij.

De grootste opleidingen zijn nog altijd psychologie en rechten. Die trekken elk acht procent van de eerstejaars. Geneeskunde is natuurlijk ook populair, net als de economische en bedrijfskundige studies.

De masteropleidingen klommen ook een beetje op, maar niet zo heftig als vorig jaar. Toen stroomden er – waarschijnlijk onder invloed van de langstudeerboete – meer dan 5000 studenten door naar de masteropleidingen. Nu blijft de groei beperkt tot zo’n 700 extra studenten.

Opvallend is dat steeds meer studenten een master volgen aan een andere universiteit dan waar ze de bacheloropleiding hebben afgerond. Vorig jaar deed tien procent van de masterstudenten dat, maar dit jaar is het twaalf procent.

Advertentie