Internationals behalen sneller diploma dan Nederlandse studenten

De oorzaak van de lichte daling van het studiesucces van universitaire bacherlorstudenten zoekt de Onderwijsinspectie in het extra hoge aantal dat in september 2013 begon aan een studie. Het was het op een na laatste collegejaar dat studenten een studie konden afmaken met een basisbeurs, maar dat bleek pas in juni, toen bijna iedereen zijn studiekeuze al had gemaakt, want toen stelde de minister haar wetswijziging uit tot september 2015.

De inspectie constateert verheugd dat meer hbo-studenten hun bachelordiploma behalen. Van de lichting 2012-2013 studeerde 61 procent binnen vijf jaar af. Het studiesucces steeg bij zowel mannen als vrouwen, al doen de vrouwen het nog altijd veel beter: het verschil in diplomarendement is 18 procentpunt.

De inspectie vraagt zich in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs af hoe het rendement zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen en met name vanaf het cohort 2015-2016, de eerste studenten die onder het leenstelsel vallen.

Internationals
De laatste jaren kiezen steeds meer internationals voor een studie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. En met succes, schrijft de Onderwijsinspectie. Ze behalen vaker en sneller een diploma dan de Nederlandse studenten, zowel in de hbo- als in de wo-bacheloropleidingen. Al ruim vijf jaar is het verschil in studiesucces tussen internationals en Nederlanders ruim 10 procentpunt.

Ook in de universitaire masterstudies doen ze het beter. Bijna 80 procent behaalt zijn diploma met hooguit een jaar uitloop, tegen bijna 70 procent van de Nederlanders. Het aantal Nederlandse wo-studenten dat met hooguit een jaar uitloop zijn masterdiploma behaalt, wordt bovendien niet hoger of lager als er meer internationals bij hen in de collegebanken zitten.

Baankansen
De aansluiting op de arbeidsmarkt is verbeterd. Anderhalf jaar na afstuderen is 3,5 procent van hbo-gediplomeerden werkloos en 5,5 procent van wo-gediplomeerden. Dit percentage daalde de afgelopen drie jaar en is laag vergeleken met andere landen, aldus de inspectie.

Op basis van het jaarverslag van onderwijskeurmeester NVAO constateert de inspectie dat de kwaliteit van de bestaande opleidingen in het hoger onderwijs voldoet, net als het accreditatiestelsel. Wel kan de betrouwbaarheid van de NVAO-oordelen worden versterkt: er moeten basisspelregels komen voor de deskundigenpanels die de opleidingen keuren. Ook zou de NVAO vaker analyses moeten maken van de beoordelingen. Daar kunnen instellingen hun voordeel mee doen. 

 

Advertentie