James Boswell Instituut stopt per 1 januari 2013

De contracten van de 37 medewerkers van het universitaire James Boswell Instituut worden per 1 januari 2013 ontbonden. Wie een cursus volgt bij het JBI hoeft zich geen zorgen te maken, de cursussen krijgen elders een vervolg.

Het James Boswell Instituut geeft cursussen op het gebied van taal en verzorgt bijspijkercursussen in bètavakken. Ook is het JBI verantwoordelijk voor het afgeven van het Colloquium Doctum, een officieel document dat recht geeft op toelating bij een universitaire opleiding aan studenten die niet over de vereiste diploma’s beschikken. Het instituut draait al jaren verlies. Een reorganisatie in 2006 bood enige soelaas, maar in 2010 moest de universiteit toch nog ruim 8 ton bijleggen.

UU-werk
Het College van Bestuur besloot in december vorig jaar het instituut te sluiten. Volgens het CvB behoort driekwart van het werk van het JBI niet tot de primaire taken onderwijs en onderzoek van de universiteit. Nederlands voor allochtonen bijvoorbeeld, of het voorbereidende jaar dat toekomstige geneeskundestudenten klaarstoomt voor de wachtlijst. Deze cursussen worden vaak gevolgd door mensen die geen relatie met de UU krijgen, zegt het CvB. Van de 1,2 miljoen euro die de universiteit in het instituut steekt, gaat slechts 4 ton naar voor de UU relevante cursussen.

Vrijwillig ontslag
De 32 medewerkers van het JBI die een vast contract hebben, kunnen van 1 juni tot 1 oktober van dit jaar gebruik maken van de regeling vrijwillige mobiliteit. Deze houdt in dat een werknemer ontslag neemt en een aantal maanden salaris meekrijgt. De werknemer heeft dan geen recht meer op een uitkering of aanvullende uitkeringen. Werknemers die geen gebruik maken van deze regeling en tegen die tijd nog geen ander werk hebben gevonden, worden per 1 januari 2013 ontslagen. De tijdelijk contracten worden niet verlengd. Dit betreft vijf medewerkers.

Vervolg cursussen
De cursussen die van belang zijn voor medewerkers en aankomende studenten, worden niet stopgezet. De taalcursussen zoals de cursus Academisch Engels zijn ondergebracht bij Babel BV. Bèta BV, die enige tijd geleden is opgericht door docenten van het JBI, gaat de zogeheten deficiëntiecursussen zoals wiskunde, geven.

De universiteit is met de twee BV’s in gesprek. Zo zal het klantenbestand van het JBI overgaan naar deze twee BV’s. Het is aan de BV’s, zo zegt interim-directeur Wim Dirksen, om te kijken of ze medewerkers van het JBI willen overnemen. “Daar houden wij ons als universiteit buiten.”

Waar de wettelijke functie - het afgeven van een Colloquium Doctum waarvoor het JBI nu nog verantwoordelijk is – wordt ondergebracht, is nog onduidelijk. 

Advertentie