Jarig Green Office vraagt en krijgt een bos in De Uithof

Het idee voor het tiny forest is van student Cas de Ruiter van UBV, de studievereniging van Biologie. Hij wilde graag een klein bos in De Uithof om de campus te vergroenen. Aan de Cambridgelaan werd hiervoor een terrein ter grootte van 200 vierkante meter gevonden. Het ligt aan de voet van de studentenflats de Bisschoppen. In dit kleine bos zullen zo’n zeshonderd inheemse bomen worden geplant. Gedacht wordt aan 36 soorten, zegt Anjelle Rademakers van Green Office die het idee van Cas als verjaardagscadeau vroeg aan het College van Bestuur. Ze hoopt in januari met planten te beginnen.

Ook een kantoor in de binnenstad
De greenie’s vieren op deze 10de oktober hun vijfde verjaardag. Op deze zonnige dag is het plein voor het kantoor in De Uithof omgetoverd tot een groene feestlocatie met gehuurde boompjes, een tweedehandsklerenwinkel, een fietsblender en een kraam waar stekjes te krijgen zijn. Na vijf jaar is het Green Office Utrecht (GOU) niet meer weg te denken uit De Uithof en waarschijnlijk binnenkort ook niet meer uit de binnenstad. Hier is op 9 oktober een dependance geopend aan de Drift. De GOU zal hier drie keer per week enkele uren in de studieruimte kantoor houden.

gou-binnenstad.jpgBinnenkort zullen de eerste binnenstadsactiviteiten worden georganiseerd, zegt Rademakers. Zo staat op 13 november een plogging run geprogrammeerd. Deelnemende studenten en medewerkers verzamelen bij een dergelijke loop al joggend zwerfafval. in De Uithof is een dergelijke run al eens geweest. Ook krijgt vanaf nu het living lab een stevigere voet aan de grond in de binnenstad, zodat zowel medewerkers hun duurzaamheidsvraagstukken kunnen aandragen en de faculteiten Recht, Economie, Bestuur & Organisatie en Geesteswetenschappen vraagstukken kunnen behandelen met hun studenten. "Activiteiten van de dependance zullen wellicht meer dan op De Uithof gefocust zijn op sociale duurzaamheid waarbij klimaatvluchtelingen of de arbeidsomstandigheden van mensen in derdewereldlanden onder de aandacht worden gebracht. Onderwerpen zullen bepaald worden in samenspraak met de community in het centrum, wat vindt men interessant, waar willen de studenten en medewerkers meer over weten? We gaan het samen uitzoeken", zegt Rademakers.

Het kantoor op de Drift krijgt ook een uitgiftepunt voor de groentetas en studenten en medewerkers kunnen er binnenkort ook stekjes van planten afhalen. “Het is één van onze meest succesvolle activiteiten”, lacht Rademakers. “Het was ooit begonnen als een kleine nevenactiviteit, maar de vraag naar stekjes groeit. Vooral veel medewerkers komen een plantje halen voor op kantoor.”

De grote successen
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar worden vandaag de grote successen van Green Office gevierd. “Bijzonder trots zijn wij dat een vegetarische lunch de defaultkeuze is van de universiteit”, zegt Rademakers. Hiermee bedoelt ze dat wie een lunch bestelt en vleeswaren op brood wil, daar speciaal om moet verzoeken. Ook het tweede wapenfeit waar het groene kantoor trots op is, heeft te maken met eten. “In goede samenwerking met cateraar Sodexo zijn er meer en lekkerder veganistische opties gekomen.”

In de toekomst zijn er nieuwe wapenfeiten te verwachten. De verschillende commissies hebben nieuwe leden gekregen die zich onder meer gaan inzetten om studenten en medewerkers meer te laten fietsen of te laten carpoolen. Ze gaan de bewustwording vergroten omtrent eten, zich bekommeren om het groen in en om de universiteit en zich buigen over het ophalen en recyclen van plastic. “Onze studenten hebben 10.000 euro gewonnen van een Coca Cola challenge die we daarvoor gaan gebruiken.”

Een echte kringloopwinkel
Ook hoopt GOU op een echte kringloopwinkel in De Uithof. “Nu hebben we een keer in de winter en in de zomer een pop-up kringloopwinkel. Die lopen echt heel goed. Wat we willen is steeds meer spullen redden van het afval en studenten en medewerkers laten inzien waarom je misschien beter tweedehands kleren kunt kopen dan nieuwe. In overleg met Vastgoed & Campus wordt gekeken of bij nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld de nieuwe Vagant, een vaste plek is in te richten als kringloopwinkel.”

Plannen zijn er dus voldoende, zegt Rademakers. “Wat we ook willen is dat de wetenschappelijke kennis van onze onderzoekers toegepast worden in universitair beleid. We hebben aan medewerkers van bijvoorbeeld het Copernicus Instituut en biologen gevraagd wat De Uithof nodig heeft om het groener te maken en diervriendelijker.

Een bioloog opperde om struiken te planten als schuilplaats voor vogels en insecten. Een ander wil het stukje natuurgebied achter het Vening Meinezgebouw ecologisch beheren. De afgelopen jaren hebben ze de natuur daar zijn gang laten gaan en nou blijkt dat veel insecten er zijn verdwenen doordat snelgroeiers zoals brandnetels andere planten hebben verdrongen. Hier gaan we ook met Vastgoed & Campus naar kijken.”

Advertentie