Je mag niet verkouden naar je toets. Maar wat als je pas over vier maanden kunt inhalen?

Foto: depositphotos

Stel je hebt een huisgenoot met corona of je hebt klachten die op besmetting kunnen duiden. Volgens de UU-regels (pdf) mag je dus niet naar de universiteit komen om je toets te maken. Maar de eerstvolgende mogelijkheid om het tentamen te maken, blijkt pas over vier maanden te zijn. Wat doe je?

Dat was kortgezegd de gewetensvraag waar studenten van het vak Kunstmatige Intelligentie half december mee te maken konden krijgen. Enkele kritische studenten hadden grote moeite met de manier waarop de toetsing van het vak in coronatijd zou verlopen.

Volgens hen bracht de opleiding studenten met bijvoorbeeld een beginnende verkoudheid en misschien zelfs studenten die in quarantaine zaten in de verleiding om toch naar het tentamen op de universiteit te komen. Het eerste alternatieve toetsmoment dat de opleiding aanbood, was immers pas in april.

“De universiteit roept overal dat studenten bij de geringste twijfel over hun gezondheid niet naar colleges en toetsen moeten komen”, zegt student Jurre Boellen. “Maar als je die toets dan pas kunt maken als je maanden verder bent en alle stof ver is weggezakt, is dat dan wel redelijk?”

Gevaar
De kwestie leidde tot discussie, onder meer in de Teamsomgeving van het vak. Het waren vooral studenten van de Geesteswetenschappen-bachelor Kunstmatig Intelligentie die zich roerden. Zij volgen het vak van de bèta-opleiding Informatica als onderdeel van een specialisatie.

Ook Jurre is student Geesteswetenschappen. Hij vindt het sowieso al vreemd dat een opleiding in deze tijden grootschalige fysieke tentamens voor bijna driehonderd studenten organiseert. Bij veel andere vakken die hij volgde, waren er bovendien online alternatieven voor studenten die niet konden komen. “Als je dat niet aanbiedt en studenten met klachten komen toch, breng je alle studenten in gevaar.”

Jurre bracht de kwestie onder de aandacht van de studentgeleding van de opleidingscommissie van zijn eigen GW-bachelor Kunstmatige Intelligentie. Die vroeg per mail om verdere uitleg bij Informatica, hoewel hun commissie formeel geen zeggenschap heeft over de vakken die worden aangeboden door de bèta-opleiding.

Thuis blijven
Cursuscoördinator Silja Renooij van het Informatica-vak laat aan DUB weten de redenering van Jurre niet te delen. Zij vindt dat ze van studenten mag verwachten dat deze zich houden aan het duidelijke universitaire voorschrift om thuis te blijven als ze in quarantaine zijn of klachten hebben.

Ze merkt verder op dat de eerstvolgende tentamenmogelijkheid voor studenten die door de corona-regels niet aanwezig konden zijn de reguliere periode voor hertentamens na blok 3 betreft. Wie dan een onvoldoende heeft, krijgt daarna nog een mogelijkheid. “Studenten die vanwege corona niet kunnen deelnemen aan een toets behouden dus het maximale aantal toetsmogelijkheden, zoals dat binnen de universiteit is afgesproken.”

Volgens Renooij hanteren meerdere bachelorvakken van haar opleiding soortgelijke regels. Daar lieten studenten niet van zich horen. Ze denkt dan ook dat de discussie bij het vak Kunstmatige Intelligentie voor een groot deel te herleiden is naar de aanwezigheid van studenten Geesteswetenschappen. “Die zijn klaarblijkelijk gewend dat er een online alternatief wordt aangeboden.”

Geen tijd
De cursuscoördinator legt uit dat gezien de stof en gezien het grote aantal deelnemende studenten online toetsing niet mogelijk was. “Het betrof hier vooral kennisvragen, en weinig inzichtvragen. Dan is het uiterst lastig een openboektentamen te ontwikkelen. Bovendien kost het nakijken van zo’n tentamen van 290 studenten veel meer tijd. Tijd die we helaas niet hebben.”

Wat verder meespeelt is de angst voor fraude. Renooij: “Vanaf vorig voorjaar zijn we uitgegaan van vertrouwen. We hebben toen online toetsvormen gebruikt waarvan we nu zeggen: dat kan niet meer. Daarom hebben we ook gesteld dat tenminste één van de twee deeltoetsen van dit vak moet plaatsvinden op de universiteit zelf.”

Past binnen afspraken
Zowel het faculteitsbestuur van Bètawetenschappen als het universiteitsbestuur laat weten de afwegingen van de opleiding Informatica rondom het tentamen te begrijpen. Dat de opleiding ervoor koos om studenten die door de corona-regels hun toets niet kunnen maken op dezelfde manier te behandelen als studenten die om andere redenen het tentamen moesten laten schieten, past binnen de universitaire afspraken over tentamens in coronatijd.

De studenten die het betrof, behielden immers het aantal toetskansen. In het  ‘afwegingskader’ (pdf) staat dat opleidingen alternatieve online toetsing ‘kunnen’ aanbieden, maar niet dat ze verplicht zijn dat te doen.

Balans
Vicedecaan van de bètafaculteit Gerard Barkema en beleidsmedewerker Kim Zunderdorp van de directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek schetsen een situatie waarbij opleidingen door de coronamaatregelen steeds opnieuw naar de beste balans moeten zoeken tussen de wens van studenten, het vermijden van extra werkdruk voor docenten en het uitsluiten van fraude.

Daarbij heeft men volgens Barkema ook nog eens te maken met een beperkte beschikbaarheid van zalen en terughoudendheid bij studenten en docenten als het gaat om privacybelastende surveillancesoftware als proctoring.

Zunderdorp: “Hoewel we begrijpen dat het vervelend is om een toets pas een paar maanden later te kunnen maken, gaan we er toch vanuit dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen en alleen naar locatie komen indien dit ook is toegestaan volgens de coronacheck.”

Voor studenten die hebben aangegeven vanwege hun gezondheid of die van hun partner of familieleden helemaal niet naar colleges of tentamens op de universiteit te kunnen komen, wordt volgens haar naar specifieke oplossingen gezocht.

Niet overtuigd
De studenten van de opleidingscommissie Kunstmatige Intelligentie zeggen niet te willen en kunnen oordelen over de keuzes die de bèta-opleiding heeft gemaakt rondom het tentamen. Zij wijzen er  wel op dat het voor studenten op dit moment kennelijk onduidelijk is wat zij van verschillende faculteiten kunnen verwachten als het om tentamenmogelijkheden gaat. Dit ondanks het feit dat er een universitair kader bestaat.

Jurre Boellen is nog steeds niet overtuigd. “Dit is een pandemie, een crisis. Nood breekt wet. Zorg ervoor dat iedereen die de fysieke toets niet kan maken, niet maanden hoeft te wachten om tentamen te kunnen doen.”

Advertentie