'Kan mij niet voorstellen dat UU stopt met de NSE'

Creative commons: Pixabay

Leden van de medezeggenschap en het bestuur van de Universiteit Utrecht hebben al langer bedenkingen bij het landelijke tevredenheidsonderzoek van voorlichtingswebsite Studiekeuze123. Er is onder meer kritiek op de vraagstellingen en twijfel over de vraag of de onderwijskwaliteit op deze manier überhaupt te meten valt. 

30 procent studenten anoniem
Het universiteitsbestuur heeft echter nooit serieus overwogen om met de enquête te stoppen. Tot vorige week. Toen dreigde rector Henk Kummeling niet meer mee te doen met het landelijke onderzoek en een eigen vragenlijst te ontwikkelen. De manier waarop Studiekeuze123 omgaat met de vernieuwde privacywetgeving is daarvoor de aanleiding. Met het in kracht treden van de nieuwe regels in de Algemene verordening gegevensbescherming (avg), zag Studiekeuze123 zich genoodzaakt om studenten vooraf te vragen of hun gegevens gedeeld mogen worden. Zo’n 30 procent wilde dat inderdaad niet en koos ervoor anoniem te blijven. 

Van hen krijgt de betreffende universiteit of hogeschool alleen volledig geanonimiseerde antwoorden te zien. De instelling komt nog wel te weten wat studenten van hun opleiding vinden, maar weet bijvoorbeeld niet in welk jaar ze zitten, en of ze man zijn of vrouw. Daardoor is het onder andere niet meer mogelijk om te kijken naar de ervaring van alleen eerstejaars of naar het oordeel van studenten over een specifiek programma binnen een master.

'Resultaten steeds minder bruikbaar'
Het College van Bestuur vindt dat relevante gegevens daardoor ontbreken en resultaten steeds minder bruikbaar zijn voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dat terwijl het volgens het universiteitsbestuur binnen de privacywet ook anders kan. De functionarissen gegevensbescherming van de Nederlandse universiteiten zien graag dat er gewerkt wordt met een zogenaamd informed consent. Dit houdt in dat studenten voordat zij de NSE invullen worden geïnformeerd dat hun eigen universiteit een deel van hun persoonsgegevens kan bekijken, om welke informatie dat gaat en wie die gegevens kan zien. Als studenten de vragenlijst invullen gaan zij hier automatisch mee akkoord.

Het verschil van inzicht op privacygebied was de druppel die de emmer deed overlopen. Rector Henk Kummeling wil stoppen met het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek als stichting Studiekeuze123 niet tegemoet komt aan de wensen en zorgen van de UU. Pauline Thoolen van de stichting ziet echter geen kans om water bij de wijn te doen en zegt dat ook komend jaar studenten anoniem mogen reageren. “Sommigen zeggen dat we zijn doorgeschoten in de interpretatie van de avg, maar dat is simpelweg niet zo. Dit zijn nu eenmaal de regels.” 

Hoofdredacteur Frank Steenkamp van de Keuzegids, die voor een groot deel gebaseerd is op de resultaten van de NSE, zou het betreuren als Utrecht niet meer meedoet. Al kan hij zich dat slecht voorstellen. Volgens hem valt er veel op te lossen door met elkaar te overleggen en studenten beter voor te lichten: “Als zij precies weten waarvoor hun gegevens worden gebruikt en waarom bepaalde informatie belangrijk is, zouden ze er minder vaak voor kiezen om anoniem te blijven”, denkt hij.

Advertentie