Karin Laglas nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Karin Laglas (1959) trad in mei 2020 toe tot de Raad van Toezicht. Die plek kwam vrij omdat de toenmalige voorzitter Emmo Meijer in 2020 wegging en Joanne Kellermann doorschoof. Laglas neemt nu op haar beurt de plek van Kellermann weer over die dus maar twee jaar voorzitter was. In totaal zal Kellermann acht jaar in de Raad van Toezicht.  

De expertise van Laglas is vastgoed. Die expertise op het gebied van projectontwikkeling in de vastgoedwereld werd bij haar benoeming een grote pre genoemd. Zij kent die wereld uit de praktijk, door haar werk bij woningbouwcoöperatie Ymere, waar ze van 2014 tot 2021 bestuursvoorzitter was. Ook daarvoor werkte ze onder meer in het veld bij onder meer OVG Projectontwikkeling en Rodamco Europe.

Ze kent ook de academische wereld. Ze kwam in 2011 vanuit de bouwwereld naar de TU Delft waar ze direct decaan werd van de faculteit Bouwkunde. Haar inauguratierede uit 2011 droeg de titel 'Wie heeft hier de leiding'.

Naast haar werk voor de Raad van Toezicht is Laglas ook Commissaris bij het vastgoedbedrijf TBI Holdings en bij het beleggingsfonds Eurocommercial Properties.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van de universiteit. De vijf leden worden benoemd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. De afgelopen jaren kwam de Raad van Toezicht vooral in het nieuws omdat de raadsleden hun eigen toelage in 2020 verhoogden. Een voorzitter ontvangt nu 24.000 euro per jaar, een lid van de Raad van Toezicht ontvangt 16.000 euro.

Andere leden van de raad zijn oud directeur van Shell Jan van der Eijk (vice-voorzitter),  Raad van State-lid Mirjam Bult en  financieel directeur van NS Reizigers Bas Hendriks.

Advertentie