Kiesdrempels verkiezingen medezeggenschap tikkie omlaag

De regels voor de komende verkiezingen van de verschillende medezeggenschapsraden zijn onlangs veranderd. Zo is onder meer de kiesdrempel verlaagd waardoor het makkelijker is om met voorkeursstemmen gekozen te worden.

Van 8 tot en met 10 mei 2017 kunnen medewerkers en studenten weer stemmen voor hun dienst- of faculteitsraad. Iedereen kan stemmen voor de Universiteitsraad.

Onlangs is het kiesreglement voor de medezeggenschapsorganen aangepast tijdens een vergadering tussen het universiteitsbestuur en de Universiteitsraad. Voor alle raden geldt dat twee kiesdrempels zijn verlaagd. Dat geldt zowel voor de verdeling van restzetels als voor het aantal voorkeursstemmen dat je nodig hebt om een zetel te krijgen.

Hierdoor kunnen ook partijen die net niet voldoende stemmen hebben gekregen om een zetel in de raad te bemachtigen, toch een restzetel in de wacht slepen. Zij hebben hiervoor nu minder stemmen nodig dan in het verleden. Ook wordt het gemakkelijker om met voorkeursstemmen een raadszetel te bemachtigen. Het aantal benodigde stemmen hiervoor is lager geworden.

Het aanvankelijke voorstel van het universiteitsbestuur stelde  drastischere veranderingen voor. Het College van Bestuur wilde de drempel voor restzetels afschaffen en de drempel voor voorkeursstemmen verder verlagen. Dat ging de personeelsleden in de Universiteitsraad te ver.

De medewerkers zijn onder meer bang dat het verlagen van de kiesdrempel tot gevolg heeft dat one-issue partijen of kandidaten die zich in een opwelling verkiesbaar hebben gesteld en geen deugdelijke partijorganisatie bezitten, te gemakkelijk een zetel in de raad zouden kunnen krijgen. Hiermee vreest de personeelsgeleding dat de kwaliteit van de medezeggenschap afneemt. Ook zijn de medewerkers bang dat niet alle faculteiten meer vertegenwoordigd zullen zijn, wanneer het te gemakkelijk wordt om met voorkeursstemmen gekozen te worden.

De studenten waren aanvankelijk voor het voorstel van het CvB, maar toonden begrip voor de argumenten van de personeelsgeleding. Daarom deden zij water bij de wijn en stemden ermee in de kiesdrempels minder drastisch te verlagen. De personeelsleden gingen daarna akkoord met het voorstel de kiesdrempels met een derde te verlagen.

Eerder is al ingestemd met twee andere wijzigingen. Zo wordt een van de twaalf personeelszetels gereserveerd voor een medewerker van het UMC Utrecht met een onderwijstaak. Ook mogen deze verkiezingen promotiebursalen – die volgens de regels student noch medewerker zijn – zich verkiesbaar stellen en stemmen. Het gaat naar schatting om 800 mensen.

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. Tot 30 maart kunnen zich nog nieuwe partijen en kandidaten aanmelden voor een van de medezeggenschapsraden.

Advertentie