Kiesreglement Geneeskunde aangepast na kritiek U-raad

Body: 

Het bestuur van het UMC Utrecht komt tegemoet aan de kritiek van de U-raad. De raad vond dat tijdelijk personeel buitenspel wordt gezet in de nieuw te vormen medezeggeschapsraad van de faculteit. 

Het bestuur van het UMC Utrecht komt tegemoet aan de kritiek van de U-raad. De raad vond dat tijdelijk personeel buitenspel wordt gezet in de nieuw te vormen medezeggeschapsraad van de faculteit. 

De aangepaste regels maken het makkelijker om je als tijdelijk medewerker kandidaat te stellen voor de nieuw te vormen medezeggenschapsraad van de faculteit Geneeskunde. Medewerkers kunnen zich namelijk direct na indiensttreding kandideren. Ook komen er vaker tussentijdse verkiezingen om eventuele vacante zetels te vullen.

De aanpassingen staan in de nieuwe versie van het kiesreglement (pdf) dat vanaf 2015 gaat gelden in de faculteit Geneeskunde. In een eerdere versie stond nog dat alleen personeel dat langer dan één jaar in dienst is, zich kandidaat kan stellen. Ook de zittingsduur (3 jaar) in combinatie met weinig tussentijdse verkiezingen zou onaantrekkelijk zijn voor tijdelijk personeel.

Het reglement is gewijzigd onder druk van de universiteitsraad, die in september grote kritiek had en een eerdere versie van het kiesreglement verwierp. Het toen gepresenteerde reglement zou het praktisch onmogelijk maken voor tijdelijk personeel - waaronder promovendi - om zitting te nemen in de raad.

Geneeskundedecaan Frank Miedema vindt die vrees "ten onrechte" schrijft hij in een begeleidende brief (pdf). Toch past hij op verzoek van de U-raad het kiesreglement aan.

Het gaat om het kiesreglement voor een nieuw op te richten Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) die - zo is de bedoeling - de huidige faculteitsraad begin 2015 vervangt. Deze O&O-raad wordt gevuld met leden van de al bestaande ondernemingsraad (OR), een negenkoppige studentenraad (SR) en vier docenten/onderzoekers van buiten de OR.

De U-raad vindt het belangrijk dat tijdelijk personeel (promovendi, postdocs, jonge docenten) actief deelneemt aan deze vorm van medezeggenschap. De aangepaste reglementen maken kandidaatstelling voor deze groep makkelijker, meent de raad. 

Met de aanpassingen lijken de bezwaren van de U-raad tegen de vernieuwing van de medezeggenschap verdwenen. De U-raad zal bij de volgende plenaire vergadering in november instemmen, zo klinkt het in de wandelgangen. De faculteitsraad van Geneeskunde ging afgelopen week al akkoord met het aangepast kiesreglement. Laatste horde is het ministerie van OCW: dat moet ook groen licht geven.

Hervorming van de medezeggenschap is een langgekoesterde wens van het bestuur van het UMC Utrecht. Volgens de ziekenhuisbestuurders is er in de huidige situatie sprake van “dubbele medezeggenschap” omdat medewerkers zowel in de OR als de faculteitsraad zitting nemen. De nieuwe structuur past beter bij de nauwe verwevenheid van de drie kerntaken (onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg) van het UMC Utrecht, vindt het bestuur.

Facebook Twitter Whatsapp Mail