‘Als niets verandert, komen er nieuwe bezettingen’

Klimaatactivisten blijven UU onder druk zetten

bezetting fossil end occupy foto DUB
Foto DUB

“Hoe minder actie zij ondernemen, hoe meer wij zullen doen.” Die waarschuwing geeft de actiegroep End Fossil: Occupy aan het UU-bestuur. 

In een mailboodschap aan de redactie van DUB zeggen de activisten waardering te hebben voor de uitgebreide reactie die het Utrechtse universiteitsbestuur hen vorige week toestuurde. De UU kwam daarin onder meer met een overzicht van alle samenwerkingsverbanden met fossiele bedrijven. “Maar”, zo schrijven zij, “wij missen nog heel veel.”

Te weinig zelfreflectie
EFO had de universiteit gevraagd om voor 31 mei met een plan te komen voor de wijze waarop de UU tegemoet wilde komen aan de eisen van de actiegroep. Daarbij gaat het vooral om het verbreken van de banden met de fossiele industrie, om transparantie over de manier waarop de UU klimaatverandering wil tegengaan en om democratisering van de universiteit.

De studentleden van de actiegroep vinden dat de UU in haar reactie nog te weinig zelfreflectie toont. “Als wij tevreden waren geweest met de huidige situatie hadden wij onze beweging niet opgericht.”

Directe invloed
In de mail aan DUB gaat het vooral over manier waarop de besluitvorming en de medezeggenschap binnen de universiteit tot stand moet komen. Daarover verschilt EFO van mening met het UU-bestuur. “Wij vragen om directe democratie, om daadwerkelijke invloed van studenten en medewerkers.”

De UU vindt bijvoorbeeld dat studenten en medewerkers door middel van twee deep democracy sessies uitgebreid hun mening hebben kunnen geven over het ‘value framework’ voor de samenwerking met bedrijven dat uiterlijk in augustus wordt gepresenteerd. Voor de studentactivisten gaat dit niet ver genoeg. Zij vinden dat een team  van studenten en medewerkers de uitgangspunten voor zo’n kader moet opstellen en niet het UU-bestuur.

“Wij zijn dus nog niet tevreden en nog zeker niet klaar”, concluderen de activisten.

Advertentie