Als gevolg bezetting klimaatactivisten

UU toont op site samenwerking met fossiele industrie

Protest End Fossil: Occupy 10 mei 23 Foto DUB
Na het opheffen van de bezetting van het Minnaertgebouw kwam EFO nog langs bij het Bestuursgebouw, foto DUB

De Universiteit Utrecht heeft op 31 mei een webpagina gelanceerd waarin de samenwerking van onderzoekers van de Universiteit Utrecht met de fossiele industrie inzichtelijk wordt gemaakt en hoeveel geld hiermee gemoeid is. Om een en ander af te bakenen, zo legt de UU uit, is uitgegaan van de volgende definitie: “Bedrijven die zelf olie of andere fossiele brandstoffen produceren, of chemische bedrijven met een sterke affiniteit met de productie van deze fossiele brandstoffen.” Op de site staat dat samenwerkingen met algemene chemie- en energiebedrijven niet in dit overzicht zijn meegenomen.

Het overzicht op de website is een momentopname, zegt een woordvoerder van het universiteitsbestuur. Elk half jaar wordt deze geüpdatet. Op dit moment worden nog niet alle partners bij naam genoemd. Dit is omdat met deze partners nog wordt overlegd over het openbaar maken van de gegevens. Wel is al duidelijk dat er wordt samengewerkt met onder meer Shell, BP International, Exxon Mobil en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

In totaal krijgt de UU van “fossiele partners” ruim 5,7 miljoen euro. “Het totale financieringsvolume voor ons onderzoek is 1.408.365.467 euro. Dat maakt de directe financiering door de fossiele industrie aan de UU 0,41 procent van het totaalbudget”,  is op de webpagina te lezen.

De webpagina is gisteren versneld gelanceerd naar aanleiding van een eis van End Fossil: Occupy Utrecht (EFO Utrecht) om transparant te zijn over de samenwerking met de fossiele industrie.

Verbreek de samenwerking
De actievoerders bezetten van 8 tot en met 10 mei het Minnaertgebouw. Met de bezetting wilde EFO Utrecht de Universiteit Utrecht dwingen om onder meer de contacten met de fossiele industrie te verbreken voor 2025. De actievoerders hadden de UU een lijst met eisen gestuurd waar de universiteit voor 31 mei aan moest voldoen. Het ging om in totaal 23 eisen verdeeld in drie categorieën: verbreek alle banden met de fossiele industrie; wees transparant en neem je verantwoordelijkheid; maak de universiteit toegankelijk.

Gisteren stuurde het universiteitsbestuur een mail naar EFO Utrecht met een bijlage waarin de vier bestuursleden puntsgewijs reageren op de eisen. Te lezen valt dat de universiteit haar stappen niet versnelt om tot een beleidskader te komen dat randvoorwaarden geeft als het gaat om samenwerking met de fossiele industrie.
De ingeslagen weg met overleggen met actiegroepen, studenten en medewerkers zoals de twee deep democracy bijeenkomsten, wordt vervolgd. Het UU-bestuur zegt dat een voorstel op 1 augustus klaar zal zijn waarna het besproken gaat worden met de medezeggenschap.

Het bestuur benadrukt dat de afgelopen vier jaar geen bedrijven uit de fossiele sector op de universitaire carrièredagen zijn geweest, maar laat in het midden of dit in de toekomst nog wel zal gebeuren. Het nieuwe beleid moet ook studieverenigingen handvatten geven om hun samenwerkingen onder de loep te nemen. Dit zou gaan gelden voor de studievereniging van Aardwetenschappen die banden heeft met de fossiele industrie. Onduidelijk is nog of in dit nieuwe beleid ook echt een verbod komt op samenwerking.

Verplichte lessen en noodtoestand
Wat de UU al tijdens de bezetting heeft doorgevoerd, is het noemen van de klimaatnoodtoestand in haar communicatie. Tot dan toe wilde de UU dit niet omdat ze als instelling niet in een noodtoestand verkeerde. Dat was een te letterlijke interpretatie van het woord, zei het bestuur toen. Nu is er een speciale webpagina klimaatcrisis waarop al het onderzoek dat de UU doet op het vlak van klimaatverandering is samengevoegd.

De actievoerders eisten ook een verplicht vak voor alle studenten over de klimaatcrisis en duurzaamheid. Het is een eis die de UU niet inwilligt. Het druist tegen de filosofie van de universiteit in om alle studenten een verplicht vak te laten volgen, legt het bestuur uit. Bovendien zou het een precedent scheppen want dan zouden er bijvoorbeeld ook verplichte vakken moeten komen over onderwerpen die de universiteit ook voor alle studenten belangrijk vindt zoals het uitbannen van ongewenst gedrag. Wel kunnen alle studenten zelf vakken volgen op het vlak van duurzaamheid. Vorig jaar is hiervoor door de Bèta’s ontwikkelde keuzemenu beschikbaar gekomen waar studenten gemakkelijk op onderwerp de vrije ruimte kunnen invullen.

Toegankelijkheid
Als het gaat om de eisen over een inclusief curriculum, een goede klachtenprocedure voor ongewenst gedrag, het terugdringen van het aantal tijdelijke contracten of om medezeggenschap, verwijst het bestuur naar alles wat de UU op dit vlak al doet of heeft gedaan. Op het vlak van duurzame catering is een nieuwtje te melden: aan het eind van het kalenderjaar is een kwart van alle koffieautomaten voorzien van havermelk. Dit was op verzoek van de Vegan Student Association Utrecht eerder dit jaar.

De actievoerders hadden ook verschillende sociale eisen zoals het kwijtschelden van de studieschuld van studenten, een studentenov-kaart voor internationale studenten en voldoende studentenhuisvesting. Het zijn eisen waar de UU als instelling niets aan kan doen, zo meldde het bestuur de actievoerders.

Reactie EFO
End Fossil: Occupy Utrecht is in een eerste reactie teleurgestleld "in verband met het gebrek aan daadwerkelijke stappen en acties". EFO is bezig een uitgebreide reactie te formuleren.

Advertentie