Liveblog bezetting

End Fossil: Occupy bezetting Minnaertgebouw voorbij (gesloten)

Actievoerders We will be back. Foto: DUB
De bezetters van End Fossil: Occupy laten weten dat ze terugkomen. Foto DUB

Woensdag 15:30, een laatste demonstratie: "We will be back". 
Tientallen demonstranten met protestborden hebben zich voor de ingang van het Bestuursgebouw verzameld. Ze willen nog eenmaal hun eisen duidelijk maken aan het bestuur. Vice-voorzitter Margot van der Starre en studentassessor Anneloes Krul komen naar beneden. De studenten zingen in de regen, zeggen dat ze blij zijn met de eerste stap van het CvB, maar zeggen ook dat ze nog niet tevreden zijn. Demonstratief worden de stropdassen (ties) doorgeknipt. En ze willen dat het bestuur meer actie onderneemt. Hierin stellen de actievoerders een ultimatum. Als ze voor 31 mei geen duidelijkheid krijgen, laten ze het niet bij deze bezetting. "We will be back."  Deze kreet plakken ze op de deuren van het bestuursgebouw. Na een klein half uurtje zijn alle demonstranten vertrokken. 

bezetting fossil end occupy foto DUB

Demonstranten voor de ingang van het Bestuursgebouw. Foto: DUB

Woensdag 15:20, Actievoerders zijn vertrokken. Bezetting van Minnaertgebouw voorbij
De actievoerders hebben al hun spullen ingepakt en zijn uit het Minnaertgebouwen weggegaan. Luid scanderen ze leuzen als "UU Shell break up". Voor de rest verloopt het vertrek rustig. Rond 14.00 begonnen actievoerders met opbreken. Slaapspullen werden in tassen gepakt, spandoeken en protestborden zijn van de muren verwijderd en de geluidsinstallatie is afgebroken. Daarmee komt er een einde aan de bezetting. 

De actievoerders blikken met gemengde gevoelens terug op de bezetting. “Ik ben echt ongeloof trots op dit team, dat nog geen eens drie maanden bestaat”, zegt woordvoerder Bobbie. Maar voor hun gevoel is het CvB amper ingegaan op hun vragen.

“Eigenlijk elke keer als we over een eis beginnen, praten ze alleen over datgene waar ze een klein beetje in zijn meegegaan”, vertelt woordvoerder Bobbie. “Maar er is in ieder geval iets gebeurt en vanuit hier kunnen we verder werken naar de volgende stappen.” Als de UU uiteindelijk niet de eisen inwilligt, schuwt End Fossil: Occupy geen nieuwe bezettingen. Ter afsluiting van de bezetting hangen actievoerders de banner met de tekst "We will be back" op: een volgende bezetting lijkt dus ernst te zijn.

Dat de bezetting is afgelopen betekent nog niet dat de klimaatactivisten naar huis gaan. Als laatste actie organiseren ze een protestmars van het Minnaertgebouw naar het Bestuursgebouw. Eerder vandaag werd in een openbare whatsappgroep van End Fossil: Occupy een oproep gedaan om vanaf 15:00 aan te sluiten bij de groep in het Minnaertgebouw om nog een ‘luid en duidelijk statement te maken’. 

Actievoerders pakken hun spullen in. Foto: DUB

Actievoerders pakken hun spullen in. Foto: DUB

Woensdag 13.00, Anton Pijpers onverwachts op bezoek: UU gaat in communicatie ‘klimaatnoodtoestand’ gebruiken
Anton Pijpers heeft onverwachts de bezetting in het Minnaertgebouw bezocht. De bestuursleden zijn, na het antwoord dinsdagavond 18.00 op aandringen van studentassessor Anneloes Krul, “nogmaals om de tafel gaan zitten” om na te denken over de drie hoofdeisen van de actievoerders. Voortaan gaat de UU het woord ‘klimaatnoodtoestand’ in haar communicatie gebruiken. Doordat zij dit woord eerst niet gebruikte, wekte het de indruk dat “we de klimaatverandering niet urgent of belangrijk vinden”, zegt Pijpers. De UU is zelf niet in een noodtoestand volgens de voorzitter. “Maar we zien dat er naar aanleiding van klimaatproblemen op sommige plekken in de wereld echt een noodtoestand bestaat.” Hierdoor willigt het CvB de tweede eis van de actievoerders maar gedeeltelijk in. Die luidde dat de UU een klimaat- en ecologische noodsituatie uit moet roepen en een oproep moet doen tot klimaatrechtvaardigheid. Woordvoerder Bobbie vindt het een stap in de goede richting, maar herinnert Pijpers eraan dat er nog veel moet gebeuren. “We zijn er nog lang niet.”

In een Instagrambericht laten de actievoerders weten niet tevreden te zijn met de reactie van gisteravond. Ze geven aan het CvB in de e-mail besluiteloos te vinden, “waarin ze onze eisen niet beantwoordden” en “een duidelijke toezegging ontbreekt”.

Anton Pijpers deelt statement met actievoerders. Foto: DUB

Anton Pijpers deelt statement met actievoerders. Foto: DUB

Woensdag 9.30 uur: In Rotterdam zijn de actievoerders eruit gezet door de politie
In kleine groepjes komen de activisten met hun slaapspullen weer naar de hal van het Minnaertgebouw. Sommigen met hun matjes in hun handen, anderen hebben alles in hun grote rugzak gepropt. Dit is de laatste dag van de bezetting. Vandaag gingen de lichten pas om 6.00 uur aan, in plaats van 5.00 uur. De avond ervoor was er weer gedanst, maar de sfeer was minder uitbundig dan tijdens de eerste avond. De teleurstelling over de antwoorden van het bestuur en de mislukte actie in het Bestuursgebouw zullen daarbij een rol gespeeld hebben.

Waar de Utrechters wisten te ontsnappen aan een ontruiming, greep de politie in Rotterdam gisteravond wel hardhandig in. Bij de ontruiming van het door OccupyEUR bezette Erasmusgebouw zijn twaalf demonstranten gearresteerd. Dat staat in een verslag op Erasmus Magazine. Het was in Rotterdam niet de eerste bezetting. De actie in het Erasmusgebouw was om half elf begonnen. Om 14.00 uur verstuurde het College van Bestuur een mail met een waarschuwing. “Jullie belemmeren het onderwijs en zelfs de examens door jullie aanwezigheid. Blijft dat het geval, dan zullen we maatregelen nemen.” Ook schrijft het College dat de actievoerders niet open zouden staan voor het gesprek. In de middag riepen de beveiligers op dat de demonstranten het pand om uiterlijk 19.30 uur zouden moeten verlaten, anders zou de ‘sociale veiligheid’ van de demonstranten niet gegarandeerd zijn. Een groot deel deed dit ook. Maar twaalf studenten bleven zitten, ingehaakt in een cirkel op de grond. Ze werden door de politie meegenomen, al roepend: ‘Hoe laat is het? Solidariteit!’

occupyeur-arrestaties-erasmusgebouw-mei-2023-foto-Elmer Smaling

Ontruiming Erasmusgebouw op dinsdagavond. Foto Elmer Smaling/Ersmus Magazine

Dinsdag 18.30, Het dreigde toch nog bijna te escaleren
Na het gesprek met het College van Bestuur vanmiddag stelden de actievoerders van End Fossil: Occupy een ultimatum. De actievoerders dreigden met escalatie als het bestuur niet voor 17.00 uur op hun eisen in zou gaan. Kort voor 17.00 uur liet de universiteit weten dat dit tijdstip niet haalbaar kort was en vroegen ze een uur uitstel. Terwijl er in het Minnaertgebouw een workshop over klimmen als een vorm van actievoeren was en een sessie yoga, slopen zeven actievoerders richting Bestuursgebouw. Deze ‘escalatie’ groep‘ wilde om 18.00 uur de reactie persoonlijk in ontvangst nemen en – zo vertelde de woordvoerder om 17.56- had het plan om ook het Bestuursgebouw te bezetten as het bestuur niet op de eisen in wilde gaan.

Ze waren al eerder weggegaan om binnen te zijn als het gebouw om 18.00 uur sluit. Het College van Bestuur heeft de actievoerders het antwoord om 18.00 per mail gestuurd. Daarin staat dat de universiteit voor 1 augustus zal komen met een conceptframework over samenwerkingen met de fossiele industrie In dit framework worden ook carrièreactiviteiten meegenomen. De universiteit onderschrijft dat er sprake is van een klimaatcrisis.

Ondertussen had het crisisteam van de universiteit het gebouw hermetisch afgesloten en mocht er niemand meer in (ook de pers niet). De actievoerders werd dringend gevraagd het pand te verlaten. De actievoerders zeiden teleurgesteld te zijn in het antwoord. “Ze komen steeds met hetzelfde antwoord: ‘we zien de urgentie, maar volgen een andere weg’. Dat antwoord kennen we nu wel uit ons hoofd”, zei woordvoerder Bobbie.

Na onderling overleg besloot de groep het bestuursgebouw toch weer te verlaten en terug te keren naar het Minnaertgebouw. “Het was het niet waard om de zaak op dit moment op de spits te drijven. Zeker omdat ons te kennen is gegeven dat als we niet weg zouden gaan, het Minnaertgebouw ook ontruimd zou worden.”

 

Het College van Bestuur en student assessor Anneloes hebben vandaag een gesprek gevoerd met studenten die een ruimte in het Minnaertgebouw bezetten. End Fossil Occupy Utrecht heeft daarbij twee eisen gedeeld waarvan ze willen dat de UU deze voor 17.00 uur inwilligde. [1/6] pic.twitter.com/86PI5Ggf3Q

— Utrecht University (@UniUtrecht) May 9, 2023
bestuursgebouw foto DUB

Het Bestuursgebouw werd om 18.00 uur hermetisch afgesloten. Beveiligers zorgden dat er niemand meer naar binnen kon. Foto DUB

Omstreeks 15.00 uur, Discussie met Bestuur: actievoerders eisen toezeggingen voor 17.00uur

Na de lunch vindt er deze dinsdag een kringdiscussie plaats tussen het College van Bestuur en de actievoerders in het Minnaertgebouw. Door middel van het wapperen van de handen – onder voor oneens, boven voor eens – kunnen de aanwezigen aangeven of ze het wel of niet eens zijn met wat er gezegd wordt. Op de stelling ‘De eisen van End Fossil: Occupy kunnen snel worden ingewilligd’ gebaart het bestuur met de handen dat dat niet gaat lukken.

Vicevoorzitter Margot van der Starre neemt namens het bestuur als eerste het woord. Ze benadrukt dat de universiteit een CO2-neutrale campus wil zijn in 2030. ‘’Om dat doel te behalen, heeft de UU besloten een veld met zonnepanelen aan te schaffen.’’

Voorzitter Anton Pijpers zegt dat eis twee - de universiteit moet transparant zijn over haar banden met de fossiele industrie - het makkelijkste te realiseren is. ‘’Wij willen transparant zijn, en dat kan snel, voor de zomer nog.’’ Daar is rector Henk Kummeling het mee eens. Maar het andere punt, het verbreken van de banden met fossiele bedrijven, blijft heikel. Kummeling: ‘’Wij delen het gevoel van urgentie van de energietransitie, maar we moeten onderzoeken of die transitie niet sneller gaat met de hulp van fossiele bedrijven.’’

Dat vinden de betrokken studenten een naïef idee. Volgens een aanwezige zijn fossiele bedrijven onbetrouwbare partners. Maar het bestuur kan niet akkoord gaan met de eis om de samenwerking volledig stop te zetten. Pijpers: ‘’Ik snap de frustratie, en de universiteit vindt ook dat er meer moet gebeuren.” Maar hij benadrukt dat de universiteit in gesprek moet blijven met de fossiele industrie.

En ook nieuwe samenwerkingen kunnen niet worden uitgesloten, zegt Kummeling. Hij denkt dat fossiele bedrijven de energietransitie mogelijk kunnen versnellen. Wel geeft hij aan dat de UU dan voorwaarden stelt aan die bedrijven. Voor de zomer wil de UU nog met een plan komen hoe ze die samenwerking in goede banen gaan leiden.

Verder wijst de rector op het belang van Deep Democracy-sessies om deze discussie verder te beslechten. De eerstvolgende staat gepland voor maandag 15 mei.

De actievoerders eisen van de bestuurders dat ze voor 17 uur vandaag laten zien dat ze hun eisen serieus nemen. Hoe werd niet helemaal duidelijk, maar de actievoerders beloofden dat andere acties volgen als ze de deadline niet halen. Ze beginnen te zingen: ‘’You, you should break up!’’

Gesprek met CvB minnaert foto DUB

Dinsdag 9 mei 14 uur, Utrecht Young Academy steunt actievoerders
Utrecht Young Academy staat achter de actie van End Fossil: Occupy! UYA zegt in drie twitterberichten dat ze al enkele jaren aandacht vraagt voor de klimaatcrisis. De jonge wetenschappers zijn blij dat het universiteitsbestuur de activisten constructief benaderen. UYA vraagt het UU-bestuur om duidelijke morele grenzen aan te brengen als het gaat om contacten met de fossiele industrie en deze ook transparant te maken. Daarnaast wil UYA dat in alle studieprogramma's duurzaamheid een prominente en zichtbare rol krijgt.

UYA has stressed urgency of the #climatecrisis for a couple of years, and in this we support the actions of @EFOUtrecht. We are happy that the @UniUtrecht board is in constructive conversation with students & staff on the role of UU in the crisis and the energy transition. [1/3] https://t.co/DlXFip6fDO

— Utrecht Young Academy (@UYA_Utrecht) May 9, 2023

Dinsdag 9.00 uur Havermoutvlokken als ontbijt
Om 9 uur in de ochtend zijn alle actievoerders weer wakker. Er staat een tafel met fruit en havermoutvlokken waar iedereen een ontbijt kan halen. De slaapzaal is leeg. “Om 5 uur ging hier het licht aan, dan is het lastig verder slapen”, vertelt een van de studenten.

Actievoerder Lies kijkt tevreden terug op de eerste dag. De sfeer onder de actievoerders is goed en er wordt veel gediscussieerd over de eisen van End Fossil: Occupy, dat de universiteit moet stoppen met samenwerking met de fossiele industrie. Er is veel aandacht geweest in de media. Onder meer bij het nieuws van bij RTV Utrecht. Lies gaat vandaag nog naar een college van haar studie Global Sustainability Science. Zij kijkt vooral uit naar de discussie met het College van Bestuur vanmiddag. “Ik was als een van de vier studenten aanwezig bij de discussie eerder op het Domplein. Daar waren vooral veel oudere witte mannen. En er was weinig discussie. Verschillende meningen werden gehoord en dat was het. Ik hoop dat wij vanmiddag onze standpunten goed kunnen overbrengen bij het bestuur.”

ontbijt bezetting Minnaert end fossil  foto DUB

Dinsdag 0.00 uur, na de rave keert de rust terug
De actievoerder beleven een rustige avond in het Minnaertgebouw totdat een van de actievoerder de taak van dj op zich neemt. Er wordt gedanst en gesprongen. Met de universiteit is afgesproken dat er geen drugs en drank aanwezig is. Er is een speciale ruimte aangewezen als slaapkamer. Daar is het licht gedoofd. Zo rond 00.00 uur wordt het stil.

Maandag 18.30 uur: Actievoerders mogen blijven slapen

De actievoerders en sympathisanten van End Fossil: Occupy mogen vannacht in het Minnaertgebouw blijven. Voorwaarde is dat er na 22 uur niemand meer naar binnen mag - dan sluit het pand. Naar buiten mag wel. Het pand gaat morgenochtend op de gewone tijd weer open.

Het College van Bestuur kwam rond 18 uur met de actievoerders praten over de nacht. De actievoerders hadden al aangekondigd tot en met woensdag te blijven en dus twee nachten in het Minnaertgebouw te willen slapen. Het universiteitsbestuur vindt dit goed, omdat de Universiteit Utrecht de urgentie van de klimaatcrisis voelt en het belangrijk vindt om ruimte te bieden aan debat. Er is gezocht naar een manier waarop de bezetting kon doorgaan. Zo mag er geen drank en drugs gebruikt gaan worden en mag er na 22 uur niemand meer het pand binnenkomt. Het bestuur wil zo voorkomen dat er mensen het pand betreden die andere bedoelingen hebben dan de actievoerders en hopen zo de veiligheid van zowel de bezetters, andere UU'ers en het gebouw te kunnen waarborgen.

De actievoerders gingen direct akkoord. In hun actievoorschriften staat ook dat zij tijdens de actie geen alcohol zullen drinken en geen drugs zullen gebruiken en zich daar dus ook aan gaan houden. Het tijdstip van 22 uur is gunstig voor EFO, omdat er na het avondeten nog workshops gepland staan en een rave. Om 23 uur is het actieprogramma afgelopen. Het volgende item op de agenda is dinsdag om half negen: dan staat er een ontbijt gepland.

CvB overlegt met bezetters Minnaert

Studentassessor Anneloes Krul en voorzitter Anton Pijpers van het College van Bestuur overleggen met de bezetters over de nacht, foto DUB

Maandag rond de klok van 15.30 uur: ‘Vanavond gaan we dansen’

De sfeer is gemoedelijk. Liset houdt een lezing. Ze vertelt hoe zij met een klein clubje pensioenfonds ABP uiteindelijk zo ver heeft weten te krijgen om niet meer te investeren in kolen, olie en gas. Wat klein begint, kan een groot effect hebben, houdt ze de toehoorders voor. Ondertussen zitten er in de coupés studenten aan de studie. Wat vinden studenten in het Minnaertgebouw van de bezetting van End Fossil: Occupy?

‘’De demonstratie is natuurlijk disruptief bedoeld, maar omdat het een kleine groep is, voelt het nog niet echt alsof de wereld hierdoor verandert’’, zegt Doris, student Applied Data Science. ‘’Wij kunnen hier gewoon nog rustig studeren’’. Tegenover haar zit KI-student Tom. Hij zegt weinig van de actie te weten, maar hij vindt het wel een goed signaal aan de universiteit.

Souad studeert Farmacie en is zit te studeren in één van de coupés. Ze wist niet wat er allemaal gaande was in het gebouw, maar heeft sympathie voor de actie. ‘’Ik vind het een mooi initiatief, de kleine stapjes die nu worden genomen, zijn gericht op een mooiere toekomst.’’ Toch weet ze niet of het echt gaat werken. Ze is het met de actievoerders eens dat de UU transparanter moet zijn. Dat is ook van toepassing op haar eigen studie: ‘’Bij symposia van Farmacie worden sprekers uitgenodigd die zich vooral richten op geld, in plaats van naar de hele verwerkingsprocedure van medicijnen te kijken.’’ Dat mag kritischer, vindt ze.

Jera, student Global Sustainability Science, is enthousiast. ‘’Ik ga hier ook overnachten, ik ben benieuwd naar hoe het gaat zijn als het gebouw straks sluit. Vanavond gaan we dansen!’’ Hij denkt dat de actie een goede manier is om gehoord te worden. ‘’Ook de aandacht voor het educatieve aspect vind ik mooi. Zo brengen ze een beetje diepgang.’’ Hij doelt op de lezingen en debatten die worden georganiseerd tijdens de bezetting. Maar je kunt ook een boek lenen of je kleding laten repareren. Jera is er alleen nog niet uit of hij het eens is met de eerste eis van de actievoerders. Die luidt dat de universiteit haar banden met de fossiele industrie moet verbreken. ‘’Maar misschien zijn er wel manieren om een duurzame samenwerking aan te gaan. Daar denk ik nog over na.’’

 

Lezing Liset, bezetting Minnaert, foto DUB

Liset houdt het publiek voor vol te houden. Een klein clubje kan de wereld een stukje mooier maken, zegt ze. Foto DUB

Maandag 15.00 uur Reel van begin bezetting
DUB maakte deze ochtend een kort videoverslag van de bezetting die als reel op onze instagrampagina is gepubliceerd.

 

Maandag 13.35 uur, Scientist Rebellion steunt actie van End Fossil: Occupy
Scientist Rebellion, de beweging van wetenschappers die in actie komt voor het klimaat, steunt de bezetting van het Minnaert-gebouw van End Fossil: Occupy. ‘’Wij staan achter hun eisen om de samenwerking van universiteiten met fossiele bedrijven te verbreken en een transparanter beleid te voeren’’, zegt PhD-kandidaat Arthur Oldeman, die aan de UU onderzoek doet naar klimaatdynamica. Hij is sinds een jaar actief is bij Scientist Rebellion. Hij wijst op een soortgelijke actie van zijn organisatie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat protest bereikte haar doel: als eerste Nederlandse universiteit stopte de VU de samenwerking met de fossiele industrie.

Dinsdag geeft hij voor de demonstranten van End Fossil: Occupy een toespraak over het engagement van wetenschappers in de klimaatcrisis. Ook andere actievoerders van Scientist Rebellion zijn gevraagd om te spreken tijdens de protestactie.  

Scientist Rebellion voerde zondag 7 mei actie in Amsterdam (zie foto). Deze week volgen nog enkele acties. In een open brief aan universiteitsbesturen eisen de activisten dat universiteiten de thema’s klimaat en duurzaamheid in alle onderwijsprogramma’s opnemen.

scientist-rebellion-amsterdam-7-mei-2023,-eigen-foto

Foto van de protestactie in Amsterdam van 7 mei 2023

Maandag 12.20 uur, reactie collegevoorzitter Anton Pijpers
Op twitter reageert de universiteit op de bezetting van het Minnaertgebouw. Een reactie per mail met een vergelijkbare strekking is begin van de middag ook naar alle studenten en medewerkers gestuurd.

Bezorgde studenten hebben een ruimte in het Minnaertgebouw bezet. Ze eisen dat de UU de banden met de fossiele industrie verbreekt. We delen het gevoel van urgentie. De klimaatcrisis is een van de allergrootste uitdagingen waar we voor staan als samenleving. [1/6] pic.twitter.com/BrB4Y9H5JZ

— Utrecht University (@UniUtrecht) May 8, 2023

Maandag 10.10 uur, openingsspeech EFO
“Wij zijn doodsbang”,  zegt Bobbie van End Fossil: Occupy in de openingsrede die de bezetting van het Minnaertgebouw officieel maakt. Ze vertelt hoeveel stress het haar geeft te leven in een tijd van de klimaatcrisis. Om die te keren, wil ze niet langer afwachten maar in actie komen. Ze noemt de drie eisen die de actievoerders hebben: de universiteit moet alle banden verbreken met bedrijven en industrieën zoals Shell die draaien om fossiele brandstoffen; de UU moet transparant zijn over de contacten met deze bedrijven en over haar financiën die met hen te maken hebben; de universiteit moet ongelijkheid binnen de instelling bestrijden en een echt inclusieve universiteit worden.

“We willen niet horen hoe inspirerend we zijn, we willen actie. De universiteit heeft de macht om dingen te veranderen. Het is niet te laat, het is nooit te laat, maar hoe later we in actie komen hoe meer mensen sterven door klimaatverandering en hoe moeilijker het is het tij te keren.”

Even na de toespraak kwam collegevoorzitter Anton Pijpers binnen die van de actievoerders een kop koffie aangeboden kreeg. Hij zegt respect te hebben voor de actievoerders. “Zij willen dat we de banden direct verbreken. Als universiteit zijn we al langere tijd aan het nadenken hoe we moeten omgaan met deze industrieën.” Hij heeft er geen problemen mee dat de actievoerders het Minnaert hebben uitgekozen voor hun bezetting. “Ze willen geen colleges verstoren en lijken goed georganiseerd.” Of ze drie dagen mogen blijven, is afhankelijk van het feit of de universiteit de veiligheid van de actievoerders, de studenten en medewerkers en het gebouw kunnen garanderen.

Bezetting Minnaert, foto DUB

Maandag 9.50 uur bezetting Minnaertgebouw Utrecht Science park
Actievoerders van End Fossil: Occupy hebben zich vanochtend verzameld bij de Pnyx en zijn van daaruit met zo'n dertig à veertig mensen naar het Minnaertgebouw gegaan. Ze hebben een programma vrij gegeven met activiteiten die voor vandaag gepland staan. Op de buitenkant van het gebouw is een spandoek opgehangen met de tekst UU Shell break up. Binnen worden tafels verplaatst en een zithoek gecreëerd. Colleges gaan voorlopig nog gewoon door. Om 10 uur is er een openingstoespraak.

Vorige week was de bezetting al aangekondigd.Toen was nog niet duidelijk welk gebouw. De actievoerder hebben een reeks eisen aan het bestuur van de universiteit voorgelegd. De actiegroep Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht heeft een steunbrief gestuurd.

 

Spandoek op dak Minnaert End Fossil: Occupy foto DUB

Waarom nu deze bezetting?

De bezetting van het Minnaertgebouw in het Utrecht Science Park maandagochtend is volgens de klimaatactivisten het begin van een ‘Mei van Bezettingen’. Deze week zullen er acties volgen in Delft, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen en Velp.

Onder het motto End Fossil: Occupy werden vorige week al verschillende universiteiten in andere Europese landen bezet door actievoerders. De inzet is niet alleen om wetenschappelijk onderzoekers op te roepen om hun banden met de fossiele industrie te verbreken. De bezettingen moeten ook de maatschappij bewust maken van de klimaatproblematiek en jongeren op te roepen tot radicaal verzet.

In november en januari werden al gebouwen van de Erasmus Universiteit, de TU Eindhoven en de Universiteit van Amsterdam bezet. De VU Amsterdam kondigde in april aan dat ze niet langer wil samenwerken met bedrijven in de fossiele-energiesector die zich niet houden aan het Klimaatakkoord. Ook aan de UU vinden discussies plaats over het verbreken van de banden met de fossiele industrie.

Tegelijkertijd met de studenten van End Fossil: Occupy voeren ook wereldwijd wetenschappers van Scientist Rebellion deze week actie. Met de campagne ‘The Science is Clear’ roepen zij collega’s op om met niet-gewelddadige verzet overheden te dwingen tot noodmaatregelen die verdere klimaatverandering kunnen stoppen. Ook werd een petitie gelanceerd over verplicht klimaatonderwijs aan alle studenten.

De actieweek begon afgelopen zondag in Amsterdam, toen ruim honderd wetenschappers en musici samen demonstreerden voor een rechtvaardiger klimaatbeleid. De ‘Science and  Music Climate March’ liep van de Dam langs het Trippenhuis van wetenschapsgenootschap KNAW en eindigde bij het NEMO Science Museum.

Met dank aan het Hoger Onderwijs Persbureau

 

Advertentie