Komend studiejaar geen verkiezingen voor opleidingscommissies

Michel Rog (CDA) aanwezig tijdens bijeenkomst aan de UU over medezeggenschap aan universiteiten, november 2016.

Dit bleek tijdens de commissievergadering met leden van de U-raad op 12 juni. Esther Stiekema, directeur Onderwijs & Onderzoek, gaf aan dat de beslissing om al dan niet verkiezingen te organiseren, bij de faculteiten zelf ligt. "Het komend jaar kiest geen enkele faculteit hiervoor", weet ze. Volgens haar hebben de faculteiten Bèta en Geowetenschappen aangegeven in de toekomst open te staan voor verkiezingen, mochten er meer kandidaten dan plekken zijn. Andere faculteiten staan dat (nog) niet.

U-raadslid Joke Daemen vraagt zich af of het college van bestuur het uitschrijven van verkiezingen niet moet stimuleren, maar Stiekema vindt van niet. "Dit besluit is bewust neergelegd bij de faculteiten zelf. Wij zijn niet zodanig voorstander van verkiezingen voor opleidingscommissies dat we dat als advies hebben meegegeven." Volgens haar wordt de toegevoegde waarde ervan niet overal gezien, en is er vooralsnog weinig draagvlak voor.

Dat laatste beaamt Hans de Jonge, programmaleider onderwijs. “Opleidingscommissies zijn altijd al moeilijk te bemannen. De vrees bestaat dat de drempel nog hoger wordt als er verkiezingen worden uitgeschreven, zeker aan personeelszijde. Dat zie je ook bij andere universiteiten.”

Advertentie