Opnieuw overleg over nieuw afstudeercadeau

Krijgen UU-alumni (een veld met) bomen in plaats van canvastas?

De canvastas die afgestudeerden krijgen van de UU, foto DUB
Foto DUB

Je hebt je bachelor of master behaald, je handtekening op je diploma gezet en de bloemen ontvangen: afgestudeerd! Traditiegetrouw hoort daar een kleinigheidje bij dat de UU je geeft. Vroeger was het een beeldje met het logo van de universiteit, momenteel bestaat het cadeau uit een grijze canvastas met de opdruk ‘proud to be a Utrecht University alum’. Met zo’n afstudeercadeau hoopt het universiteitsbestuur dat alumni een goed gevoel overhouden aan de universiteit en zich verbonden blijven voelen met de UU.

Hoewel zo’n tasje leuk en handig is, past het afstudeercadeau volgens de studenten van lijst Vuur in de Universiteitsraad niet meer bij de duurzaamheidsidealen die de UU stelt. Zo dragen de canvastasjes bij aan afval en onnodige uitstoot van CO2 en andere bijkomende stoffen. Vandaar dat er voor de zomer een voorstel (alleen te bereiken met Solid-ID) kwam voor een nieuw afstudeercadeau, dat een duurzaam alternatief zou moeten bieden voor de tasjes. Lijst Vuur stelde voor om net-afgestudeerden een boom cadeau te doen. De bomen zou de universiteit moeten planten. De fractie verzocht het universiteitsbestuur de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Sympathiek
Zowel collegevoorzitter Anton Pijpers als de overige U-raadsleden vonden het een sympathiek idee. Het planten van een boom is een mooi symbool voor het leven als alumni: een boom blijft groeien, net zoals (oud-)studenten academische kennis voor de rest van hun leven meenemen. Bovendien past het nieuwe cadeau binnen de duurzame doelen van de UU. Zo wil de universiteit in 2030 klimaatneutraal zijn en de lokale biodiversiteit vergroten.

Het planten van één boom per alumni bleek echter niet mogelijk, daarvoor zijn het er te veel. Daarom stelde Pijpers dat er bijvoorbeeld gedacht moet worden aan het planten van een boom per opleiding of afstudeerjaar. De bomen zouden geplant worden op het Utrecht Science Park.

Nieuwe inzichten
Hoewel dit plan van afgelopen zomer dit collegejaar zijn primeur leek te gaan beleven, kwam Lijst Vuur in een U-raadsvergadering eind oktober met een aanvullend idee. De studenten zouden graag zien dat er meer bomen worden geplant. De universiteit zou in samenwerking met ‘zusterpark’ de Utrechtse Heuvelrug op verschillende stukken land in de provincie Utrecht meerdere bomen kunnen planten op een oppervlakte van vijf hectare. “Een boom per opleiding  is een beetje karig”, zei Tamara Luiken van Lijst Vuur. En voor de biodiversiteit is het planten van meer bomen per jaar ook beter. “De symbolische waarde is dat je iets teruggeeft aan de natuur.” Om de band met de alumni te onderhouden zou voor hen bijvoorbeeld eens per jaar een fietstocht uitgezet kunnen worden langs de verschillende gebieden waar de UU-bomen staan, stelde ze voor.

Anton Pijpers vindt dit nieuwe plan echter minder geschikt om in te zetten als afstudeercadeau. Het nadeel vindt hij dat alumni niet terug kunnen gaan naar hun ‘eigen’ boom op universitair terrein. “Hoe sympathiek het idee ook is, denk ik niet dat alumni langs de bomen in de provincie gaan fietsen. Als je als alumnus een keer terugkomt naar het Utrecht Science Park is het wel leuk om even langs je afstudeerboom te lopen. Die bomen geven gestalte aan het idee te behoren tot de UU-community. We planten bomen met het voornaamste doel om de band met onze studenten te behouden als ze zijn afgestudeerd, niet om zoveel mogelijk bomen te planten van overheidsgeld.”

De studenten gaan zich nu weer beraden. Ze hopen vóór het eind van het kalenderjaar een plan uitgewerkt te hebben, zodat er in het voorjaar een pilot gestart kan worden.

Advertentie