Foto: Anthony Donner

Langstudeerders kunnen zich alsnog inschrijven

Body: 

Langstudeerders die zich uit angst voor de boete hebben uitgeschreven, mogen zich alsnog inschrijven bij de Universiteit Utrecht. Deadline: 1 november.

Langstudeerders die zich uit angst voor de boete hebben uitgeschreven, mogen zich alsnog inschrijven bij de Universiteit Utrecht. Deadline: 1 november.

De oude deadline voor inschrijving, 1 oktober, is verlengd vanwege de plotse afschaffing van de langstudeerboete. Door de dreiging van de boete heeft een onbekend aantal studenten zich voor 1 oktober uitgeschreven. Deze studenten krijgen nu een tweede kans om zich in te schrijven.

Alleen langstudeerders mogen zich opnieuw inschrijven. Dat wil zeggen: studenten die de nominale studiejaar met meer dan één jaar hebben overschreden. Op deze UU-webpagina staat wie er precies in aanmerking komt voor herinschrijving.

Ook andere universiteiten hebben de inschrijvingsdeadline voor langstudeerders inmiddels verlengd. In het ene geval tot 1 november, elders is de nieuwe deadline zelfs op 15 november gesteld.

Voor universiteiten en hogescholen heeft de herinschrijving van langstudeerders geen financiële gevolgen. Zij krijgen toch alleen maar overheidsgeld voor studenten die nog geen vertraging hebben opgelopen. Instellingen krijgen nog wel een diplomabonus voor langstudeerders die afstuderen.

Hoeveel langstudeerders willen terugkeren, is niet bekend.

Collegegeldvrij besturen

De Tweede Kamer stemde in juni voor een wet die fulltime studentbestuurders niet langer verplicht zich in te schrijven bij hun universiteit. Dit om het risico op een langstudeerboete voor studentbestuurders te verkleinen. De studenten hoeven geen collegegeld te betalen, maar krijgen wel een bestuursbeurs. Ook de UU introduceerde zo’n regeling. 

Nu de langstudeerboete weg is, is de noodzaak voor zo’n regeling grotendeels verdwenen. Toch zijn ze in bestuurskringen onverminderd blij met de regeling. Volgens Laurentine van den Hoven van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn er maar enkele studentbestuurders die er over nadenken om zich weer in te schrijven. "De regeling is nog steeds gunstig en relevant. Je betaalt niet voor onderwijs dat je niet krijgt."

Bij de Universiteit Utrecht hebben zestien studenten een collegegeldvrij bestuursjaar aangevraagd. Negen van die verzoeken zijn inmiddels gehonoreerd, meldt de afdeling Studentenservice. Bij de HU hebben ze geen cijfers. De regeling collegegeldvrij besturen is daar pas eind september goedgekeurd. Volgens een HU-medewerker hebben enkele studenten geïnformeerd naar de regeling.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail