Lege plekken bij practica baren zorgen

Diergeneeskunde overweegt de aanwezigheidsplicht voor colleges en practica strakker te gaan handhaven. Te vaak zijn studenten afwezig zonder goede reden, vindt de onderwijsdecaan.

Mogelijk moeten studenten volgende studiejaar een handtekening zetten voorafgaand aan colleges en practica. De maatregel moet er voor zorgen dat studenten vaker aanwezig zijn. Begin 2013 beslist het faculteitsbestuur definitief over de invoer van een handtekeningensysteem.

In de huidige onderwijs- en examenregeling (OER) staat dat aanwezigheid "bij bepaalde onderdelen" verplicht kán worden gesteld. Maar in de praktijk gebeurt dit maar zelden, zo bleek in de laatste vergadering van de opleidingscommissie van Diergeneeskunde.

Vooral zorgelijk is de afwezigheid bij practica waar met levende dieren gewerkt wordt, vindt onderwijsdecaan Wim Kremer. "Voor die practica worden dieren aangekocht. Als er dan maar acht studenten komen, dan is dat echt onverantwoordelijk. Persoonlijk ben ik niet voor handtekeningen zetten, we zijn geen kleuterschool. Maar wanneer er dieren bij betrokken zijn moeten we harde maatregelen nemen."

De studenten in de opleidingscommissie erkennen de problemen maar zijn niet enthousiast over een handtekeningensysteem. Adriaan Beulens in de commissievergadering: "Het zijn altijd dezelfde studenten die afwezig zijn. Het is eenvoudig na te gaan wie dit zijn. Stuur die studenten naar hun intervisiebegeleider." 

Beulens vindt een “schoolse handtekeninglijst” niet passen als er tegelijkertijd steeds meer gehamerd wordt op professionalisering en eigen verantwoordelijkheid in het onderwijs, zo zegt hij in een reactie achteraf. 

Advertentie