Lenen bij DUO tijdens een bestuursjaar wordt mogelijk aan UU

De PvdUS diende eind vorige maand een voorstel voor collegegeldvrij besturen in bij het Utrechtse College van Bestuur. Dit naar aanleiding van de Wet versterking bestuurskracht die dit sinds januari 2017 per onderwijsinstelling mogelijk maakt. Het voorstel van de PvdUS werd ook getekend door de grote gezelligheidsverenigingen van Utrecht, de Landelijke Kamer van Verenigingen en studentenorganisatie ISO.

Het CvB heeft nu ingestemd met het voorstel van de PvdUS. Master- of bachelorstudenten die vanaf september 2017 een fulltime bestuursfunctie bekleden en zich inschreven als student aan de UU, hoeven geen collegegeld te betalen en kunnen bij DUO geld lenen en gebruikmaken van studenten-OV. Daarnaast ontvangen deze studentbestuurders een beurs van de UU uit het Profileringsfonds van in totaal 4250 euro. (zie kader)

Een oude en een nieuwe regeling
Collegegeldvrij besturen kon al wel, maar het grote verschil met de nieuwe regeling is dat studenten dan niet stonden ingeschreven bij de universiteit en daardoor niet konden lenen bij DUO en geen gebruik konden maken van hun studenten OV-kaart. “Hierdoor konden alleen studenten met voldoende financiële middelen zich een fulltime bestuursjaar veroorloven”, laat het CvB weten in de brief. Nu kunnen ook financieel minder draagkrachtige studenten voltijd gaan besturen.

Het universiteitsbestuur is akkoord gegaan met het voorstel van de PvdUS om studenten te stimuleren zich ook buiten hun studie te ontwikkelen. “Het rijke Utrechtse studentenleven is van grote waarde voor de universitaire gemeenschap, de samenleving en voor de vorming van studenten die daar straks een belangrijke rol in gaan vervullen”, laat het CvB weten.

Ook de oude regeling collegegeldvrij besturen die in 2012 is ingevoerd, blijft voorlopig bestaan. “Over een jaar willen we beide varianten evalueren omdat we net als in 2012 van mening zijn dat besturen en studeren naast elkaar zouden moeten bestaan”, aldus het CvB.

Waarschuwing voor toekomstige studentbestuurders
Het universiteitsbestuur waarschuwt in zijn brief aan de PvdUS voor de beperkingen van de nieuwe regel. De studenten mogen tijdens hun bestuursjaar geen onderwijs volgen, tentamens maken of een bachelor- of masterexamen afleggen.

Dit kan een probleem zijn voor studentbestuurders die net klaar zijn met hun bachelor en het bestuursjaar willen doen voordat ze beginnen aan hun master. Het merendeel van de studenten die van de oude regeling collegegeldvrij besturen gebruik maakte, viel in deze categorie. Dit type student moet zich onder de nieuwe regeling alvast inschrijven bij een master of het afstuderen uitstellen tot september na afronding van het bestuursjaar.

Ook waarschuwt het universiteitsbestuur dat het recht op een OV-kaart verloopt na de officiële cursusduur van de bachelor en master plus één jaar. “Als een student door wat voor omstandigheid dan ook al enige vertraging in de bachelor heeft opgelopen en vervolgens een bestuursjaar gaat doen, loopt hij of zij het risico dat er geen recht meer is op een OV-kaart aan het einde van diens studie en geconfronteerd wordt met hoge reiskosten.”

PvdUS is trots
De Partij voor de Utrechtse Student is blij met de instemming van het CvB. “We zijn het afgelopen jaar ontzettend druk geweest met deze regeling voor collegegeldvrij besturen en zijn trots op het resultaat. We zijn langs geweest bij veel verenigingen en hebben de ervaringen van studentbestuurders meegenomen. In de toekomst zou de discussie nog wel gestart kunnen worden over wat dan precies fulltime is en wat je daar in opneemt, omdat de rector graag zou willen zien dat er meer parttime besturen komen die dan bijvoorbeeld twee jaar blijven zitten.”

Waarom een bestuursbeurs
Om te compenseren voor de kosten van de mogelijke studievertraging die studenten oplopen bij het ondernemen van bestuurlijke activiteiten, bestaat de bestuursbeurs. Een fulltime bestuurder ontvangt, wanneer hij of zij aan alle eisen voldoet, tien maanden lang 425 euro uit het Profileringsfonds. Parttime bestuurders ontvangen minder beurs.
De eisen voor het ontvangen van de beurs komen in grove lijn neer op hoe lang je al studeert en hoeveel studiepunten je al hebt gehaald: naast een positief BSA moet je gemiddeld gezien 30 studiepunten per jaar hebben gehaald. Elke drie jaar wordt de hoeveelheid bestuursbeurzen herverdeeld onder studentorganisaties.

Advertentie