Leven rechtenstudent anno 2016 vastgelegd in tijdcapsule Janskerkhof

Collegelid Anton Pijpers zet de tijdcapsule achter slot en grendel. Foto René Hendriks

Na twee jaar en drie maanden verbouwen en na het uitgeven van 19 miljoen euro kunnen de rechtenstudenten weer volop gebruik maken van hun pand aan het Janskerkhof. Het gebouw is nu hét onderwijspand van de opleiding. Hier vinden studenten een aantal collegezalen, vele studiewerkplekken en een kleine kantine. De studieverenigingen hebben er hun plek en het studiepunt is er gevestigd. Op 8 februari, als het nieuwe onderwijsblok begint, krijgt het pand zijn echte vuurdoop.

Voordat de tijdcapsule achter slot en grendel verdween, waren er donderdagmiddag een aantal toespraken. De decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie, Annetje Ottow, vertelde dat het voorbestemd was dat haar faculteit de uiteindelijke bewoner zou worden van dit pand. “Het pand was al bekend met wetenschap, onderwijs, recht, economie en bestuur voordat het door de gemeente Utrecht in 1816 aan de universiteit werd gegeven.”

Het pand was tot die tijd gebruikt door de minderbroeders die er onderwijs gaven en er wetenschap bedreven. In de refter van het klooster, de huidige grote collegezaal, werd in 1447 een vrede van Utrecht getekend tussen verschillende Hanzesteden en Engeland. Ook vergaderden hier regelmatig gilden, die van de brouwers bijvoorbeeld. Daarnaast gebruikten de Staten van Utrecht deze zaal twee eeuwen lang als vergaderruimte. 

Het grote gebouw diende voorheen ook als doorsteekje om van het Hoogt naar het Janskerkhof te lopen. Die publieke functie kan Ottow niet teruggeven, maar het pand zal wel toegankelijk blijven voor publiek. Op verschillende plekken in het gebouw hangen borden met symbooltjes. Een app vertelt bezoekers wat er bijzonder is aan de plek waar ze staan. Ook heeft de faculteit een boek laten schrijven over de rijke geschiedenis van het gebouw.

Tijdens de toespraak van de decaan staat in de catacomben de tijdcapsule al klaar op een sokkel. Het is een koperen kubus gemaakt door kunstenaar Willem Noyons die ook betrokken was bij de totstandkoming van het boek en van de app. In de tijdcapsule zitten typische eigendommen van studenten anno 2016 zoals een iPhone en een duurzaam waterflesje. Ook hebben tien juristen onder wie departementshoofd Ton Hol, collegevoorzitter Marjan Oudeman en burgemeester Jan van Zanen hun visie op de toekomst van de rechtsgeleerdheid vastgelegd.

De tijdcapsule die over honderd jaar pas weer mag worden opengemaakt, bevat bovendien dagboek- en agendafragmenten van vijf studenten. De deze zomer afgestudeerde Alex Logtenberg heeft met plezier meegewerkt aan dit project. Hij vindt het leuk om de student van de toekomst een goed beeld te geven van de student van 2016.

Alex vertelt dat er in de capsule een usb-stick zit met foto’s van studenten en van activiteiten van de UU en de studieverenigingen van rechtsgeleerdheid. Zelf heeft de preses van studievereniging JSVU (met drieduizend leden de grootste van de opleiding) een verhaal over zijn studententijd in de capsule gestopt. Hij vertelt daarin over zijn studie, zijn tentamens, de Universiteitsbibliotheek en zijn bezoeken aan de ‘Woo’ en café De Kneus. Ook heeft hij een week uit de agenda van de JSVU-preses aan de toekomst toevertrouwd. Te lezen is dat hij veel vergadert met andere verenigingen en met het departement Rechtsgeleerdheid en regelmatig een borrel heeft.

Alex vindt de verbouwing van Janskerkhof heel geslaagd. “Alles is in een nieuw strak design gestoken. De ruimten zijn groot en licht. In de oude situatie waren er veel kleine kamertjes en gangetjes.” Mooi vindt hij de zolder en het centrale trappenhuis en het feit dat de geschiedenis van het pand zichtbaar is gebleven. “Er zijn nog stukken origineel plafond uit de zestiende eeuw te zien en delen van de oude kloostermuur.” Helemaal fijn zijn natuurlijk de vele stopcontacten voor laptops en smartphones bij de vele werkplekken.

De JSVU verhuist echter niet naar het Janskerkhof, ook al zitten de twee studieverenigingen van het Utrecht Law College daar wel. “We zijn met 120 commissieleden, een dispuut, ons fulltime bestuur van zeven leden en al onze activiteiten, zoals de Studiewinkel, te groot. We blijven dus in onze eigen panden aan het Jansveld en de Voorstraat. We hebben wel een kamer gekregen in het nieuwe pand. Dat is een welkome uitbreiding, omdat we de afgelopen jaren ook zijn gegroeid. "Die kamer gebruiken we als vergaderruimte voor commissies en bestuur en voor overleggen met andere verenigingen en de universiteit."

Advertentie